Rekonstrukce se týkala jak samotné budovy, tak především vnitřních technologií, které upravují vodu pro třetinu hořických obyvatel a některé okolní obce. Nyní se v šestiměsíčním zkušebním provozu bude hledat optimální systém řízení dodávek vody.

„Budeme hledat optimální nastavení úpravny. To se týká jak chemických a mechanických procesů, tak i testování jejího výkonu. Protože jsou Hořice souběžně zásobovány i vodou z úpravny v Březovicích, budeme řešit nastavení čerpání vody ze všech zdrojů, její optimální úpravu a přečerpávání do vodojemů tak, aby byla dodávka vody plynule zabezpečena do celého města i přilehlých obcí,“ říká ředitel VOS a. s. Richard Smutný. Citliví jedinci mohou v následujících týdnech zaznamenat i změnu chuti. Ta totiž závisí na aktuálně využitém zdroji vody. Neznamená to ale žádný výkyv v její kvalitě, všechny hygienické předpisy a normy jsou samozřejmě dodržovány. „Díky obnovení a optimalizaci zdrojů doufáme, že bude vody na Hořicku dostatek i přes letní měsíce a nebudeme muset její užívání omezovat, jako tomu bylo loni v létě. I přesto nabádáme ke střídmému zacházení s vodními zdroji,“ nechal se slyšet starosta města Hořice Aleš Svoboda.

V Česku je druhé ohnisko ptačí chřipky. Nemoc se objevila v komerčním chovu Moras Moravany ve Slepoticích na Pardubicku.
FOTO, VIDEO: Velkochovatelé zintenzivnili ochranu drůbeže před smrtícím virem

Rekonstrukce stála 48 milionů korun bez DPH a 27 milionů zaplatila dotace ze Státního fondu životního prostředí. Modernizace Libonic je součástí rozsáhlého plánu na zajištění bezproblémové dodávky pitné vody na Hořicku. Poslední etapou budou nové propojovací řady, které spojí skupinový vodovod Hořicko s dalšími vodovody v okolních obcích, především v Jeřicích, Cerekvici, Boháňce a Doubravě. Zahájení těchto prací je naplánováno letos v dubnu, předání hotového díla pak v září 2022.