„Je zpracovaná projektová dokumentace a v rozpočtu připraveny peníze na realizaci. Téměř čtyři roky jsme čekali na dotaci, rozhodnutí o přidělení přišlo nyní,“ přibližuje stav projektu starosta města Aleš Svoboda s tím, že autobusová hala i rekonstrukce části odjezdových terminálů za 13 milionů (85% dotací) se má začít stavět v průběhu příštího roku. V oblasti ekonomiky město hospodařilo s vyrovnaným rozpočtem a nebýt neplánované koupě zámku, zadluženost by se pouze snižovala.„V rámci objektivity musím konstatovat, že kromě rozvážného hospodaření se v posledních letech poměrně významně zvýšila příjmová část rozpočtu,“ konstatuje Aleš Svoboda.

V oblasti investic se pokračovalo v menších, ale potřebných zásazích do městských budov. V této souvislosti stojí za zmínku především rekonstrukce Otakarovy, Štafovy a části Malátovy a Kolárovy ulice ve výši desítek milionů korun. Před dokončením je projektová dokumentace rekonstrukce Karlovy a Škrétovy ulice, které by měly být další velkou investiční akcí města v následujících letech.

Co se týče školních budov, tak právě ty se dočkaly významného posunu. „Proběhlo několik zásadních investic do školních budov a zahrad a jsem přesvědčen, že naše děti se vzdělávají v pěkném a důstojném prostředí,“ míní Svoboda. Dlouhou dobu si v Hořicích stěžují, že chybí další významný zaměstnavatel. „Konečně máme v rozpočtu připravené finance a spolupracujeme s ČEZ na realizaci přeložky kabelu v průmyslové zóně za Miletou, která brání bezproblémovému prodeji této lokality případnému zájemci. V každém případě tak bude odstraněna zřejmě poslední překážka, která komplikuje prodej,“ slibuje starosta.

Úspěšně pokračuje spolupráce s osadními výbory a jejím výsledkem je kompletní rekonstrukce osadního domku na Chlumu a oprava komunikace v obci. V Libonicích se po dlouhých desetiletích dočkali bezpečného přecházení I/35 prostřednictvím lávky a přípravy posezení na návsi. Investice na stavbu lávky je o to zajímavější, že téměř 9 milionů nákladů pokryjí dotace, což je téměř sto procent celkových nákladů! Ve Chvalině se podařilo revitalizovat rybník a v Březovicích vyrostla nová čekárna.

Sportovci již mohou využívat nové víceúčelové hřiště u ZŠ Na Habru a workoutové hřiště pod hasičárnou. U konce je s významným přispěním dotace oprava městské budovy v ulici Pod Lipou (za knihovnou), kam už se budou v říjnu stěhovat do čtyř sociálních bytů nájemníci.

Město Hořice bylo v posledních letech v čerpání dotací nebývale úspěšné. Největší akcí, na kterou se podařilo získat téměř 1 mil.€, je kompletní rekonstrukce historického objektu Městského Muzea.
Podařilo se rozšířit síť cyklostezek a cyklotras v Hořicích i okolí. Hrachovec s Chvalinou spojila cyklostezka za 7 milion, která je hojně využívána i in-line bruslaři.

Jednou z hlavních priorit byla také oprava areálu Slunných lázní Dachova (na snímku). Město před několika lety neuspělo se žádostí o prostředky z EU (celkové náklady byly odhadnuty na 12 mil.) a proto přistoupilo v roce 2016 k postupné obnově areálu z vlastních zdrojů. Ve třech etapách tu bylo proinvestováno asi 6,2 milionu, z toho se podařilo získat finanční dotace z tzv.“havarijního fondu“ NPÚ i z Ministerstva Kultury ve výši necelých 2 mil., celkové náklady na dokončení všech etap se budou pohybovat v rozmezí 8 až 9 milionů.

Nezdařil se záměr kompletní rekonstrukce Domu kultury Koruna s pomocí dotací. „Tady jsme opravili střechu za 800 tisíc,“ počítá starosta náklady a dodává: „Reálná dotace je zřejmě v nenávratnu a zde by byla potřebná investice za více než 50 milionů.“

VÝZVA
Co ohrožuje Hořice, to je doprava v centru. Jak ukazuje studie, s kolapsem je potřeba počítat do několika let. Proto město aktivně pracuje na výkupu nemovitostí a pozemků, kterých by se měla dotknout plánovaná přeložka. Průtah městem by měl realizovat kraj. Pro někoho možná zbytečná investice, podle druhých nezbytný zásah, který by uvolnil centrum města a vytvořil plochy pro parkování. Obchvat města je výzvou pro nové zastupitele.