Hořický městský úřad proto ve spolupráci s krajem pořádá pro zájemce konzultace. Uskuteční se 1. června od 15. hodin v divadelním sále radnice. Tématem bude problematika čerpání kotlíkové dotace, proces od podání žádosti až po úspěšné ukončení projektu včetně úhrady dotace.

Pracovníci krajského úřadu během této konzultace dále nabízejí občanům metodickou pomoc s vyplňováním žádosti o dotaci a realizací projektu.