Bohužel ale, pokud se nenajde opora u státu a zdravotních pojišťoven, musí se Duha spoléhat na dobročinnost a osobní angažovanost.

Zdravotní sestře Janě Sieberové se podařilo položit základy k zařízení, které nás opět posouvá do společnosti, v níž by péče o umírající měla být samozřejmostí. Hospic nabízí službu těžce nemocným a umírajícím. Jeho myšlenka vychází z úcty k životu a z úcty k člověku jako neopakovatelné bytosti.

Garantuje nemocnému, že nebude trpět nesnesitelnou bolestí, trvale bude respektována jeho lidská důstojnost a v posledních chvílích života nezůstane osamocen. Pozvání Jany Sieberové přijal sídelní biskup královéhradecké diecése Mons. Dominik Duka, přijel hejtman Lubomír Franc, starosta Hořic Ivan Doležal, zakladatelka hospicového hnutí Marie Svatošová a desítka špičkových lékařů nejen z našeho kraje.

Hejtman děkoval

„Velký dík patří všem, kteří se starají o nemocné. Žádný člověk by nikdy neměl být vyřazen ze společnosti, každý by měl vědět, že není sám. Pomoci dokáže nepředstíraný zájem,“ uvedl hejtman Franc. A právě nepředstíraný zájem projevili nejen všichni významní hosté, ale i občané, kteří do posledního místa zaplnili secesní sál hořické radnice.

Konečným cílem je vybudovat kamenný hospic, těch je v republice již dvanáct a třináctý se chystá, ale domácí hospicová služba poskytující podporu rodině, zapůjčování zdravotních pomůcek, zajištění odborníků včetně duchovní a sociální péče je stejně významná. To by se v brzku mělo stát v Hořicích skutečností.

„Nechceme přemýšlet o smrti a zaobírat se jí. Pokrok v medicíně je obrovský. Domácí péče, pokud ji nebudou hradit pojišťovny, je nedostupná. Proto je pomoc Duhy obrovská. Vyspělá kultura by měla mít kvalitní hospicovou péči,“ uvedla doktorka Marie Svatošová.

Hořičtí ukazují, že se nemusí lamentovat nad nepřízní, ale postupnými krůčky se dobrat ke zlepšení současného stavu nezájmu. „Město bude myšlenku hospicu podporovat, protože přináší naději, že nikdo nezemře osamoceně,“ uvedl starosta Ivan Doležal.