V roce 1942 se odtud na cestu bez návratu vydalo na sedm desítek hořických židů. Na setkání s tichou vzpomínkou zve Církev československá husitská.