„Je to tak, že když navštívíte obchod, taky chcete mít výběr ze širokého sortimentu. To nám v konkurzu na ředitele nemocnice nebylo dopřáno," řekl starosta Ivan Doležal. Zájem totiž projevili jenom dva kandidáti. Většina radních usoudila, že to je příliš malý počet lidí.

„Měli jsme jinou představu, chtěli bychom výběr z většího spektra uchazečů," dodal starosta.

Kandidáti se mohli hlásit po dobu delší než jeden měsíc. Rada kvůli nízkému zájmu rozhodla o zrušení tohoto výběrového řízení a vypsání nového. Usnesení nebylo odhlasováno jednomyslně, dva členové rady se postavili proti němu.

Končící ředitel Petr Adámek zůstává ve funkci. Dohoda je taková, že bude pozici zastávat do doby, než ho vystřídá nástupce. Již dříve avizoval, že odstoupit chce z vlastní vůle, a to z důvodu přílišné administrativy a nedostatku času pro vykonávání doktorské praxe.

„Jsem pověřen zastávat funkci ředitele, než bude ukončen konkurs. O novém výběrovém řízení vám nemohu říct nic. Je to věc rady, která jde úplně mimo mě," konstatoval včera Petr Adámek.

Uzávěrka přihlášek je stanovena na 4. září, tudíž zájemcům je poskytnut dostatek času na rozmyšlenou. Starosta Ivan Doležal si přeje, aby se jich našlo alespoň pět.

Nemocnice provozuje léčebnu dlouhodobě nemocných, interní, gynekologickou, chirurgickou ambulanci a biologickou laboratoř.