Až do konce října mohou občané i organizace zasílat své návrhy na adresu Město Hořice, náměstí Jiřího z Poděbrad 342, 508 19 Hořice nebo návrh do 31. října předat na podatelně MěÚ Hořice. Formulář ke stažení je dostupný na webových stránkách města.