Ulicemi Husova, Antonína Hlavatého a Aloise Rudla bude projíždět nadměrný náklad s nosníky na opravu mostu. Tahače s sebou budou mít doprovodná vozidla, jejichž pracovníci mohou dočasně řídit provoz v dotčených ulicích.

Letos bude zahájena přestavba paulánského novopackého kláštera na dům sociálních služeb a komunitní centrum.
FOTO: Za zdmi bývalého kláštera v Nové Pace se rozproudí život