Ze čtyř tisíc stran jí už zbývají poslední listy. „Jakmile se tím vším prokoušu a budu mít chvíli čas, začnu teprve psát územní rozhodnutí,“ uvedla Gabriela Vaňkátová s tím, že pokud půjde vše hladce, mohl by být dokument, který bude čítat přibližně 100 stran, vyhotoven na přelomu března a dubna. „Nemůžeme se „hradeckým“ spisům věnovat naplno. Musíme dělat i další naši agendu,“ dodala Gabriela Vaňkátová, jejíž úřad musí kvůli systémové podjatosti řešit i hradeckou křižovatku Mileta.

I díky Velkému náměstí a Miletě trvá vyřizování záležitostí pro lidi z Hořic v průměru o dva týdny déle, než bylo obvyklé. „Hodně nás to omezuje. Dříve nám na běžné vyřízení stačilo čtrnáct dní. Nyní s bídou stíháme třicetidenní lhůtu,“ dodala šéfka hořického stavebního úřadu, který se za poslední měsíce rozrostl o jednoho člověka a další posila je na cestě.

„V době, kdy nám na stůl přistálo Velké náměstí, čítal náš úřad čtyři lidi. Už v tu dobu bylo jasné, že takto velké kauzy nám v takovém počtu nabourají náš režim. Teď máme nového spolupracovníka. A jestli to půjde dobře, tak v dubnu tu budeme mít ještě specialistu na dopravní stavby,“ uvedla Gabriela Vaňkátová. Tu ještě čeká rozhodnutí o křižovatce Mileta. To však jen tak nebude: „U křižovatky Mileta ještě čekáme na doplnění podkladů.“

SPOR O PODJATOST I PARKOVIŠTĚ

Kdyby do celé věci v loňském roce nezasáhlo ministerstvo pro místní rozvoj, mohli být již Hradečáci blíže k rekonstrukci Velkého náměstí. Ministerstvo totiž odebralo nákladnou záležitost z kompetencí hradecké radnice, protože se mu nelíbila přílišná především mediální angažovanost města.

Proti plánované podobě proměny Velkého náměstí se postavil i Spolek pro kvalitu života formou petice. Velký nesouhlas sklidilo především řešení parkovacích míst, jejichž počet chtěla hradecká radnice podle petentů omezit.