Odborník Petr Kubát za realizační tým OVI uvedl: ,,Koncem září dokončilo stavební sdružení Jablko celkovou rekonstrukci chlazeného skladu ovoce. V průběhu rekonstrukce byly nově vyměněny i svislé nosné konstrukce, opláštění, izolace i kompletní podlahy.

Samostatné komory
Dnes má sklad kromě dvou původních komor i sedm dalších samostatných plynotěsných komor, kde lze regulovat nejen teplotu, ale hlavně i obsah kyslíku, resp. dusíku v ochranné atmosféře. Dále je zde 18 malých boxů, ve kterých se také provádí vědecké pokusy s řízenou atmosférou pro skladování. V hale je umístěno i moderní zařízení na třídění ovoce.

V současné době byl zahájen zkušební provoz, ve kterém se dolaďují požadované parametry technologického zařízení. Součástí rekonstrukce byla i oprava sociálního zařízení, kanceláře a dílny. Kolem skladu jsou nově vybudovány příjezdové komunikace. Celá rekonstrukce skladu přišla na více jak 38 milionů Kč."

Otevření skladu
A kdy se můžeme těšit na otevření skladu ovoce? ,,Začátkem prosince bude sklad ovoce slavnostně otevřen za účasti ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a dalších významných institucí," uvedl ing. Petr Kubát.

Celý projekt je financován z prostředků Evropské unie a ze státního rozpočtu. Všechny ostatní objekty stavby Ovocnářského výzkumného institutu jsou již téměř ve finální podobě a dodavatel dokončí celé dílo ještě před koncem letošního roku.   DM Podzvičinsko