Ani letošní rok není výjimkou. Pro ocenění Knihovna Jičínska 2019 přijela paní Lenka Doležalová, knihovnice Místní knihovny Holovousy, kterou doprovodila paní starostka obce Holovousy Zlatuše Brádlová.

Místní knihovna Holovousy byla v roce 2011 v rámci projektu ROP - EU zrekonstruována a vybavena nábytkem. Knihovna je plně automatizovaná, má webové stránky, na kterých naleznete mnoho dalších informací o dění v knihovně a on-line katalog.

Paní Lenka Doležalová převzala pomyslnou vládu nad knihovnou od současné starostky obce paní Zlatuše Brádlové. Je místostarostkou obce a členkou redakční rady Obecního zpravodaje.

Knihovna nabízí širokou škálu románů, povídek, detektivek, naučné literatury, na své si přijdou také děti, jejich rodiče a široká veřejnost. Kromě půjčování knížek knihovna pořádá setkávání seniorů, tematické besedy s promítáním a výtvarné dílny.

Nelze zapomenout na výbornou spolupráci se ZŠ a MŠ Chodovice. Děti několikrát do roka knihovnu navštíví, prohlédnou si nové knihy, které si pak mohou zapůjčit domů. Prvňáčci se začátkem nového školního roku seznámí s knihovnou už tradičně při besedě „Vybíráme knížku a přihlašujeme se do knihovny“.

Knihovna nabízí své prostory i k dalšímu využití. Při přípravách Slavnosti holovouského malináče se zde balí koláčky. Probíhá zde také hodnocení soutěžních moučníků. Holovouská knihovna je nedílnou součástí společenského života v obci.

Oceněny byly také vítězky výtvarné soutěže „Nejstarší knížka v mé knihovně” v kategorii knihovnic. Soutěž byla vyhlášená k příležitosti oslav 100 let od vydání prvního knihovního zákona. Ceny byly předány Věře Jirkové z Místní knihovny Milovice u Hořic a Daniele Valentové z Místní knihovny Úhlejov, která do soutěže přispěla videotvorbou, díky níž jí porota udělila první místo.

Koncert Anny K. ve Valdicích si ve středu užil téměř do posledního místa zaplněný sál.
Předvánoční koncerty odstartovala Anna K.

Helena Vejvarová