Ani letošní rok není výjimkou. Pro ocenění Knihovna Jičínska 2019 přijela paní Lenka Doležalová, knihovnice Místní knihovny Holovousy, kterou doprovodila paní starostka obce Holovousy Zlatuše Brádlová.

Místní knihovna Holovousy byla v roce 2011 v rámci projektu ROP - EU zrekonstruována a vybavena nábytkem. Knihovna je plně automatizovaná, má webové stránky, na kterých naleznete mnoho dalších informací o dění v knihovně a on-line katalog.

Paní Lenka Doležalová převzala pomyslnou vládu nad knihovnou od současné starostky obce paní Zlatuše Brádlové. Je místostarostkou obce a členkou redakční rady Obecního zpravodaje.

Knihovna nabízí širokou škálu románů, povídek, detektivek, naučné literatury, na své si přijdou také děti, jejich rodiče a široká veřejnost. Kromě půjčování knížek knihovna pořádá setkávání seniorů, tematické besedy s promítáním a výtvarné dílny.

Nelze zapomenout na výbornou spolupráci se ZŠ a MŠ Chodovice. Děti několikrát do roka knihovnu navštíví, prohlédnou si nové knihy, které si pak mohou zapůjčit domů. Prvňáčci se začátkem nového školního roku seznámí s knihovnou už tradičně při besedě „Vybíráme knížku a přihlašujeme se do knihovny“.

Knihovna nabízí své prostory i k dalšímu využití. Při přípravách Slavnosti holovouského malináče se zde balí koláčky. Probíhá zde také hodnocení soutěžních moučníků. Holovouská knihovna je nedílnou součástí společenského života v obci.

Oceněny byly také vítězky výtvarné soutěže „Nejstarší knížka v mé knihovně” v kategorii knihovnic. Soutěž byla vyhlášená k příležitosti oslav 100 let od vydání prvního knihovního zákona. Ceny byly předány Věře Jirkové z Místní knihovny Milovice u Hořic a Daniele Valentové z Místní knihovny Úhlejov, která do soutěže přispěla videotvorbou, díky níž jí porota udělila první místo.

Helena Vejvarová