Nejenom libáňští občané ve čtvrtek 9. července v 16 hodin v Obřadní síni Městského úřadu vzdají poctu člověku, hledajícímu pravdu a dobrovolně podstupujícímu na cestě za ní těžké osudové zkoušky.

Tento pořad, nazvaný Pocta pro Mistra Jana, který se ptá prostřednictvím mistra slova Alfreda Strejčka a mistra kytarového umění prof. Štěpána Raka co je pravda?

Svátek, kdy si připomínáme 600. výročí upálení významného českého kazatele a reformátora. Zanechal po sobě množství literárních děl, z nichž Alfred Strejček bude čerpat pro vyslovení reformních myšlenek Jak žít s božím slovem vysvětluje prof. Štěpán Rak ve své kytarové kompozici na Husovu modlitbu s využitím vlastních improvizací. Dva hlasy jako dva nástroje.

Musím se zmínit o promluvě Svatého stolce. Papež František k 600. výročí od smrti Jana Husa vzkazuje katolíkům i nekatolíkům, že se církev pohoršuje, ublížili jsme svaté matce církvi, proto máme ve svém svědomí nosit prosbu za odpuštění za tento příběh, za každého, koho jsme zabili. To jsou přímo skandály. Pohleďme na rány minulosti „musejí být uloženy do Ježíšova srdce, pohleďme na krev mužů a žen, kteří umírají ve jménu Ježíše Krista, krev našich mučedníků se smísila", říká papež František.

Setkání s Janem Husem prostřednictvím vynikajících umělců Alfredem Strejčkem a Štěpánem Rakem bude uměleckým i duchovním prožitkem. Krátce před zahájením akce v 15.45 hodin se občané setkají za přítomnosti starosty Jaroslava Přibyla na náměstí Svobody před historickým Šalounovým pomníkem Jana Husa, který byl v Libáni odhalen před 90. lety. Jsem přesvědčen, že tento hold českému středověkému náboženskému mysliteli a prvnímu rektorovi Univerzity Karlovy bude veřejností přijat s oprávněnými sympatiemi. Rezervace vstupenek na telefonu 724772104.     Zdeněk Vokurka