K zápisu by měli rodiče přinést svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, které do 31. prosince 2016 dovrší šesti let.

Mezi prvními školami, kde přivítají budoucí žáčky, je novopacká BRÁNA, základní škola a mateřská škola. Jde o nízkokapacitní zařízení s důrazem na individuální přístup ke každému dítěti s rozšířenou estetickou výchovou – především po stránce hudební, výtvarné a v užším vztahu k přírodě. Škola funguje od roku 2008.

„U nás je to už tradice, vždycky máme zápisy v prvním termínu, tedy tento pátek od 13 hodin," potvrzuje ředitelka Dana Kašparová. V Bráně se nyní vzdělává 46 školáků, nováčků tu přijmou maximálně šest.

Podmínky

„Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září 2016 do konce června 2017, může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2016/2017, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce," vysvětluje podmínky přijetí Miroslav Kazda ze školského odboru města .

Podmínkou přijetí dítěte, které dosáhne šestého roku věku v období od září 2016 do konce prosince 2016, je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení (Pedagogicko-psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum).

Pokud je dítě šest let až od ledna 2017 do konce června 2017, je k příjetí potřebné doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Ředitel základní školy, kromě jiného, rozhoduje i o odkladu povinné školní docházky. Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května 2016, odloží ředitel školy docházku o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a zároveň doporučujícím posouzením odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Školským poradenským zařízením je pedagogicko-psychologická poradna nebo speciální pedagogické centrum. Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost. V případě, že je dítě v lékařské péči pro jiné zdravotní obtíže, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje.

Školní obvody spádových obcí jsou na Jičínsku vymezeny, děti většinou docházejí do základní školy se sídlem ve školském obvodu, v němž trvale bydlí. „Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy může být kapacita školy," upozorňuje Miroslav Kazda.

Termíny zápisů

Jičín – ZŠ a MŠ, Jičín, 17. listopadu: 4. února od 14.00 do 17.00 hod. (čtvrtek), 5. února, od 13. 00 do 15.00 hod. (pátek)
ZŠ, Husova : 4. února od 13.00 do 17. 00 hod. (čtvrtek), 5. února od 9.00 do 11.30 hod.
ZŠ, Poděbradova : 5. února od 13.00 do 17.00 hod. (pátek)
ZŠ, Železnická : 4. února od 13. 00 do 17.00 hod. (čtvrtek), 5. února od 13.00 do 15.00 hod. (pátek)
ZŠ, Soudná : 4. února, od 14.00 do 16.00 hod. (čtvrtek), 5. února od 12.00 do 14.00 hod.
Železnice – Masarykova základní a mateřská škola Železnice – 27. ledna od 13 hodin.
Nová Paka – Komenského 5. února 14 – 18, 6. února 8.30 – 11.30
ZŠ Husitská, pátek 22. ledna 13 – 17 hodin, sobota 23. ledna 9 – 11 hodin.
ZŠ Brána - pátek 15. ledna od 13 do 16 hodin.
Hořice – Základní škola Hořice v Komenského ulici: čtvrtek 21. ledna 14 – 18, pátek 22. ledna 14 – 16 hodin.
Základní škola Na Daliborce – čtvrtek 21. ledna 14 – 18, pátek 22. ledna 14 – 16 hodin.
Základní škola Na Habru – čtvrtek 21. ledna 14 – 18, pátek 22. ledna 14 – 16 hodin.
Cerekvice nad Bystřicí – 19 ledna 15.30 – 18.00 hodin.
Valdice – 16.ledna 9 – 13 h.
Kopidlno – v pátek 15. ledna od 14:00 do 17:00 hodin v budově prvního stupně v Hilmarově ulici.
ZŠ K. J. Erbena a MŠ Korálka Miletín 27. ledna v 15 hodin
ZŠ a MŠ Běchary 22.1. 14.00 – 15.30 hodin.
Ostroměř – ZŠ Eduarda Štorcha, úterý 26. ledna 14 – 17 hodin.
Pecka – ZŠ 20. ledna 13.30 – 17 hodin.
Lázně Bělohrad – ZŠ K.V. Raise 22. ledna 13 – 18 hodin
Jičíněves – 21. ledna od 14 do 17 hodin.
Chomutice – ZŠ a MŠ Chomutice zve předškoláky a jejich rodiče k zápisu do 1. třídy v pondělí 25. 1. 2016 od 12.00 do 16.00 v budově ZŠ.
Dobrá Voda u Hořic – 25.1. Zápis dětí do ZŠ Dobrá Voda u Hořic 14 – 16.30 hodin
Lužany – Zápis do 1. třídy ZŠ proběhne ve čtvrtek 4. února od 13 do 17 hodin.
Libáň – 5. února 13.30 – 18.00
Podhorní Újezd a Vojice - 18. ledna 16 hodin
Sobotka
2. února 2016 od 14:00 hod. do 17:00 hod.
3. února 2016 od 14:00 hod. do 16:00 hod.
Veliš – 15. ledna od 14,30 do 18,00 hodin a 16. ledna od 9,00 do 12,00 hodin v ZŠ Bodláka a Pampelišky ve Veliši
Nemyčeves – 19.1. 15 – 17.30
Stará Paka – 22.1. 12 – 18 h.
Dětenice – 27.1. 13 – 16.30.    

(mk, kov)