Fungující hodiny jsou historickým milníkem. Naposledy totiž šly cca před 75 lety. Hodiny zrekonstruoval akademický sochař Petr Skála se svou ženou. Těchto specialistů je v celé střední Evropě vskutku "jako šafránu" a pro Jičín je velkou devízou a ctí, že pan Skála naše hodiny zařadil do svého harmonogramu. Celková cena za renovaci byla 626 326,25 Kč včetně DPH.

Nešlo jenom o renovaci, nýbrž i o modernizaci. Hodiny jsou totiž zcela autonomní, přijímají vzdálený signál. Další zajímavost spočívá ve vlastnictví. Budova kostela je v majetku Římskokatolické farnost, ale samotné hodiny byly odjakživa ve vlastnictví města. Je jaksi symbolické pro dnešní dobu, že po dlouhých dekádách má město Jičín jdoucí hodiny na obou stranách historického centra.

Hodinový stroj se vrátil do věže kostela sv. IgnáceZdroj: Jičín - moje město