Právě barvu tohoto zlatavého moku totiž může hořická voda v ojedinělých případech připomínat. Vina však nebude na jejich „přijímačích", ale případný zákal či pevné částice ve vodě bude způsobovat nová technologie, která se v těchto dnech rozjíždí na úpravně vody Březovicích. Zdejší voda však již nebude tak železitá, jako v minulosti. „Končí zde rozsáhlá rekonstrukce.

Stavební část je téměř dokončena a postupně se zapojují nové technologie a třetí vrt. Pro obyvatele Hořicka to může dočasně znamenat nárazové problémy s kvalitou vody," informoval Deník ředitel Vodohospodářské a obchodní společnosti v Jičíně Richard Smutný s tím, že několik dalších měsíců pak bude probíhat zkušební provoz, který zaručí, že technologie získávání a úpravy vody budou správně fungovat. 

Od července loňského roku probíhá na Hořicku modernizace úpravny vody Březovice. Na rekonstrukci za celkem 97 milionů korun získala jičínská Vodohospodářská obchodní společnost 66 milionů z dotace Ministerstva životního prostředí.

Pozor na prádlo
Stavba probíhala po celý rok za plného provozu, a aby nebyly dodávky vody pro obyvatele často přerušovány, docházelo průběžně k přepojování dodávek vody z jiných zdrojů.

Více se také dbalo na kontrolu kvality vody. Nyní je stavební část téměř dokončena a zapojovány jsou nové moderní technologie. „Může se však ojediněle stát, že když voda doteče k našim zákazníkům, bude lehce zakalená nebo se v ní objeví pevné částice. Tato voda je zdravotně nezávadná, nicméně doporučujeme její kvalitu ověřovat vizuálně. například i při praní prádla," vysvětluje ředitel jičínské Vodohospodářské a obchodní společnosti Richard Smutný.

V rámci rekonstrukce byly provedeny úpravy hlavní provozní budovy, odstraněna byla budova chlorovny a došlo k sanaci 400 kubíkové akumulační nádrže, která slouží jako rezervoár vody.

Nově v areálu vyrostla další akumulační nádrž o objemu 500 metrů krychlových, celkem tedy bude pro obyvatele k dispozici na 900 metrů krychlových vody k okamžitému odběru.

O další separační stupeň byla doplněna také technologická linka a bylo zefektivněno dávkování chemikálií upravujících vodu. Připojen byl také třetí vrt, který nebyl dosud používán. Aby nebyli v průběhu stavby obyvatelé omezováni v dodávce vody, byly vodojemy zásobeny vodou z úpravny Libonice.
Hlavním cílem rekonstrukce je plné využití kapacity vrtů a také zefektivnění úpravy získané vody. Nové technologie dokážou vodou dokonce šetřit, a to již při výrobě, kdy vznikají vody odpadní, jejichž objem dokáže nová technologie snížit. Zlepší se i hodnoty parametrů jakosti vody a VOS uspoří na provozních nákladech.

Méně železa
Úpravna Březovice slouží už od šedesátých let minulého století a je jedním ze dvou hlavních zdrojů pro výrobu pitné vody v Hořicích a přilehlých obcí.

V areálu úpravny jsou tři podzemní vrty, které sahají až do hloubky pětašedesát metrů. Denně linka upraví 955 kubíků vody, která je zde více železitá, a proto vyžaduje úpravu ještě před tím, než je odváděna do domácností. Z areálu úpravny je voda dále vedena řadem do vodojemu Gothard, který zásobuje vodou zhruba polovinu obyvatel Hořic a okolí.