Výpočet hluku prokázal překročení hygienických limitů. Řešením je rekonstrukce silnice, kdy stávající kostky nahradí takzvaný tichý asfalt. Rada města schválila vypracování projektové dokumentace společností Valbek, která projektuje i lokalitu kasáren. Cena projektu bude 173 tisíc korun s DPH a hotov má být začátkem listopadu. Jde o část ulice, která se nachází okolo nemocnice, přibližně dvě stě až tři sta metrů. Zároveň se snížením hluku se bude jednat i o rozšíření parkovacích míst. Možným řešením je zavedení kolmého stání místo podélného.

(adj)