Zájemci budou mít možnost setkat se s odborníky a získat informace a odpovědi na otázky týkající se pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, adopce i legislativních změn v péči o děti platnými od ledna 2013

Předsedkyně Centra pro rodinu Náruč Petra Houšková říká: „Každé dítě má právo na milující rodinu a pěstounská péče je šancí pro děti, které nemají to štěstí a nemohou vyrůstat ve své biologické rodině. Hledáme rodiče, kteří chtějí opuštěným a ohroženým dětem nabídnout domov, lásku, porozumění."

Změny zákonů
V letošním roce došlo k rozsáhlým legislativním změnám, které mají rozšířit počty pěstounských rodin, zvýšit podporu rodin, zpřístupnit pomoc a poradenské služby, nabídnout vzdělávání. Počet lidí zajímajících se o náhradní rodinnou péči postupně vzrůstá.

V minulém roce nás zájemci kontaktovali spíše sporadicky, v letošním roce již registrujeme několik klientů měsíčně. Pokud vás téma náhradního rodičovství oslovilo, pak zveme do Náruče na otevřené setkání tuto sobotu. Od 9 hodin probíhá přednáška Partnerství a rodičovství při náhradní rodinné péči, od 12 hodin otevřené, neformální setkání k tomuto tématui. Kdykoliv jsou u nás k dispozici i příručky pro zájemce – Já pěstoun, kterou vydal Nadační fond J&T, a Pěstounská rodina – můj záchranný kruh, kterou publikovala naše organizace. K zapůjčení nabízíme i řadu odborné literatury.

Od roku 2007
Centrum pro rodinu Náruč je organizace s pověřením k výkonu sociálně právní ochrany dětí a k uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně – právní ochraně dětí. Od roku 2007 podporuje pěstounské rodiny a pořádá pro ně setkání se vzdělávacím programem pro náhradní rodiče a terapeutickým programem pro jejich děti. ⋌Jana Rakoncajová