Akce Kolej v druhém kole se nicméně povedla. Splnila svůj účel.

Tím bylo rozžehnout novou diskusi o osudu této jičínské památky poté, co v loňském roce zastupitelé těsnou většinou zamítli její přestavbu za přispění evropské dotace. Jádrem celodenního programu proto byla beseda veřejnosti s pozvanými zastupiteli.

Byla zahájena ve čtyři hodiny odpoledne. Nenechalo si ji ujít asi třicet občanů a pozvání přijalo sedm zastupitelů, konkrétně Jiří Liška, Vlastislav Matucha, Luděk Havel, Miloš Starý, Miroslav Matějka, Petr Šindelář a Milan Smolík.

„Souhlasím s tím, že kolej by se měla stát centrem kultury. Ale když si projdete všechny místnosti, zjistíte, že pro město velikosti Jičína jde o ohromný, těžko využitelný objekt," prohlásil starosta Jiří Liška.

A to nebyl jediný skeptický hlas. „V posledních deseti letech nemá objekt pro Jičín žádný význam. Kdyby se kolej měla stát sídlem vzdělání, byl bych pro, ale jednoduše není škola, kterou bychom sem přesunuli. Univerzitnímu studiu postačuje zámek. A pokud sem přesuneme ZUŠku, zase se po ní uvolní jiné místnosti," vysvětlil situaci místostarosta Vlastislav Matucha. 

Dalším návrhem a v podstatě současným kurzem je rekonstruovat jezuitskou kolej postupně. Stále však zůstává otázkou, co udělat s opravenými místnostmi. Na diskusi padl podnět, že by je město mohlo nabídnout firmám nebo volnočasovým aktivitám. I zde však vyvstaly těžké problémy. „V centru města je dnes problém udržet podnikatelské subjekty. I náměstí je ekonomicky mrtvé a jezuitská kolej je přitom ještě poněkud z ruky," upozornil Luděk Havel.

I kulturní využití prý má úskalí. Bylo totiž poukázáno na to, že město v současnosti udržuje mnoho kulturních objektů, mezi něž patří nákladné stavby jako zámek nebo Valdštejnská lodžie.

Aby vše ale nebylo tak černé, jičínský architekt Radek Jiránek poukázal na to, že jezuitská kolej má i řadu předností. Například dobře koncipované chodby. Žádná z místností není průchozí. V koleji by tedy mohlo sídlit mnoho rozdílných aktivit, aniž by se vzájemně rušily v činnosti. Každopádně je evidentní, že tato pamětihodnost bude jičínské pálit dál, řešení nepřijde v řádu několika let.