Lidé s duševním onemocněním bývají na okraji zájmu široké veřejnosti, bohužel někdy i svých nejbližších. Často se stává, že pracovníci Péče o duševní zdraví jsou jedni z prvních, kteří se k takto nemocným lidem chovají jako k rovnocennému partnerovi. Řeší s nimi komplikace způsobené jejich onemocněním v oblastech zdraví, vztahů, financí, vzdělání anebo volného času.

Dobrovolníci by mohli rozšířit okruh lidí, kterým lidé s duševním onemocněním mohou důvěřovat. „Pro zájemce o dobrovolnictví máme mnoho možností, jak pomáhat", říká Leona Hovorková, PR manažerka Péče o duševní zdraví. „Největší poptávku pomoci máme v oblasti aktivního trávení volného času lidí s duševní nemocí. Naši klienti mají zájem o kreativní činnosti, výuku cizího jazyka, učení se práci s počítačem, turistiku či návštěvy kulturních zařízení a společenských akcí."

Co požadujeme?
Jaký by měl dobrovolník být? „Hledáme muže a ženy nad 18 let. Mohou to být studenti, zaměstnaní, nezaměstnaní nebo i senioři. Komunikativní lidé, kteří mají například nějakou zálibu, kterou by chtěli předat dalším," popisuje Leona Hovorková.

Dobrovolnická činnost je i obohacením pro samotné dobrovolníky. Mohou touto cestou získat nové přátele, kontakty, zkušenosti, prospěšně strávit svůj volný čas, objevit v sobě nový tvůrčí potenciál. Péče o duševní zdraví také dobrovolníkům nabízí možnosti vyžívat odbornou knihovnu a podle množství odvedené práce i zvýhodněné vstupy na vzdělávací akce. Automatické je pojištění pro případ odpovědnosti dobrovolníka za škodu, a to ve spolupráci s Národním dobrovolnickým centrem Hestia.

Kde se hlásit?
Zájemci o dobrovolnickou činnost ve sdružení Péče o duševní zdraví se více dozví na webových stránkách: http://www.pdz.cz/hledame-dobrovolniky.html
Aktivity sdružení jsou součástí Individuálního projektu Pardubického kraje na sociální služby a Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji II. Činnost je financována z ESF a státního rozpočtu České republiky prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 

------------------------------------------------------

Nezisková organizace se sedmnáctiletou tradicí v pomoci lidem s duševním onemocněním a jejich rodinám. Poskytuje sociální služby na Pardubicku, Královéhradecku, Chrudimsku, Jičínsku, Rychnovsku a Orlickoústecku. Organizuje akreditované vzdělávací kurzy nejen pro pracovníky v pomáhajících profesích. Pořádá osvětové a kulturní akce na podporu společenského povědomí o životě lidí s duševním onemocněním. Samostatná organizační jednotka Výměník podporuje lidi se zdravotním handicapem v návratu na běžný trh práce. Pracovní uplatnění nabízí v chráněné kavárně, dílně a obchodu Výměník.
Více na http://www.pdz.cz/ nebo https://www.facebook.com/Pece.o.dusevni.zdravi