Podle některých jičínských radních totiž v roce 2009 uzavřelo nevýhodný dodatek smlouvy, který stavební firmě Geosan umožnil prodloužení prací, přičemž po ní nepožadovalo uhrazení smluvního penále. Představenstvo rozhodnutí zdůvodnilo „zásahem vyšší moci."

Jičínská radnice s tím těsnou většinou nesouhlasí. Za to, že představenstvo firmě Geosan uzavřením dodatku v roce 2009 odpustilo placení penále, na něj chce podat žalobu o 50 milionů Kč. Rada předložila podnět dozorčí radě vodárenské společnosti, aby žalobu podala. Pakliže by se k tomu neměla, město Jičín by bývalé představenstvo žalovalo samo. Na tuto eventualitu se připravuje.

„Není čas na čekání, protože v květnu bude promlčena možnost žaloby. Pokud bychom aktivitu odkládali, mohlo by se stát, že příležitost ztratíme. Jestliže dozorčí rada podnět zamítne, žalobu podáme sami," potvrdil radní Luděk Havel. Svůj postoj dříve zdůvodnil tím, že nechce nikoho poškodit, nýbrž naopak vnést do komplikované kauzy spravedlnost. Soud by bývalé představenstvo mohl natrvalo očistit.

Jičínská rada je však rozpolcena. Názor Luďka Havla a dalších tří jejích příslušníků naráží na postoje starosty Jiřího Lišky, místostarosty Petra Hamáčka a Ladislava Bryknera. „Pokud by vedení VOS dodatek tehdy nepřijalo, přišlo by o evropskou dotaci. Tudíž je jednoznačné, že členové představenstva jednali s péčí řádného hospodáře," vysvětlil opačný náhled na věc Ladislav Brykner.

Starosta Jiří Liška argumentuje tak, že žaloba je zbytečná, poněvadž protikorupční policie již kauzu prošetřuje.

Přesto rada na poslední schůzi čtyřmi hlasy ze sedmi pověřila Luďka Havla, aby oslovil pět právních kanceláří. Mají podat cenovou nabídku na zastupování města ve věci žaloby o náhradu škody. Hodnotícím kritériem bude cena a Luděk Havel má materiály předložit na příštím zasedání radních.

Zainteresované strany ve VOS:
Současné představenstvo:
Pavel Šubr, předseda
Petr Soukup, místopředseda
Josef Hendrych
Ivan Doležal
Luděk Havel

Současná dozorčí rada:
Miloš Starý, předseda rady
Petr Hejn, místopředseda rady
Věra Hlostová
Hana Štěrbová
Luboš Haken
Hana Matějková

Bývalé představenstvo, na které má směřovat žaloba ze strany Jičína:
Martin Puš, Pavel Šubr, Jaroslav Vácha, Josef Hendrych, Josef Táborský