Stejně jako na Letné i zde práce zasáhnou hlavní tah přes obec, ulici Revoluční. Dopravní omezení, pokud vůbec nastanou, však nebudou pro průjezd Starou Pakou tak paralyzující. „V současné chvíli čekáme na stavební povolení a dokončujeme přípravu další dokumentace potřebné pro zahájení stavby," říká starosta Josef Dlabola. Délka splaškové i dešťové kanalizace v lokalitě Pod Hřebčínem bude něco přes 250 metrů, přičemž splašková kanalizace musí být dotažena do šachty hlavního přivaděče čistírny odpadních vod. 

Staropacký starosta Josef Dlabola.„Tato šachta je právě v hlavní komunikaci. Dotčena bude v asi šedesátimetrovém úseku," předpokládá Josef Dlabola s tím, že v tomto případě bude ale zajištění průjezdu jednodušší než vloni, kdy byla kvůli výstavbě kanalizace na Letné tatáž silnice uzavřena v dolní části obce. „Je možné, že úsek bude jedním pruhem průjezdný. V případě, že by omezení bylo větší, můžeme dopravu na dobu nezbytně nutnou odklonit po objížďkové trase ulicemi U Splavu, Jaromíra Brože a Anny Mlejnkové. Je ale pravda, že dotčené ulice by objížďkou trpěly a obci by mohla přibýt práce s opravou poničených povrchů," uvědomuje si starosta.

Zda a kdy k dopravnímu omezení na hlavní silnici přes Starou Paku skutečně dojde, zatím neví. Akce je totiž teprve ve stádiu příprav pro vypsání poptávkového řízení a pro žádost o dotaci.

Tu by chtěla obec získat z Královéhradeckého kraje. „Podle situace by k realizaci mělo dojít buď letos v létě a na podzim, v případě nepředvídaných komplikací až v příštím roce," předpokládá Josef Dlabola.

Součástí výstavby kanalizace Pod Hřebčínem by bylo i položení vodovodního řadu v délce 148 metrů, který by zásoboval stávající nemovitosti a v budoucnu byl připraven pro další uživatele. Lokalita je totiž určena územním plánem k budoucí výstavbě rodinných domků.