Do debaty se ale už delší dobu zapojuje i veřejnost. Od září je možné podpořit petici, kterou inicioval profesor dějepisu zdejšího státního gymnázia Jan Tomíček. Svým podpisem mohou občané Hořic a přilehlých obcí vyjádřit, že jim není lhostejné, do jakých rukou padne jedna z nejstarších a nejkrásnějších historických budov ve městě a že jim záleží i na tom, aby měly Hořice důstojný prostor pro prezentaci své historie a muzejních sbírek, které jsou v městě o necelých deseti tisících obyvatelích řadou odborníků považovány za unikátní – rozsahem i významem.

„Petice vznikla z několika důvodů. Tím hlavním byla obava, aby zámek nepřišel do nevhodných rukou nebo nebyl využit nevhodným způsobem. Představa, že by v něm byly jen sklady nebo nějaká tržnice, ubytovna nebo třeba hotel s červenou lucerničkou, mě prostě děsí.

Bohužel jsme obklopeni případy, kdy k podobné degradaci kdysi slavných domů došlo, vezměme třeba hotel Beránek, který byl za první republiky nejreprezentativnějším místem ve městě a dnes se v něm prodávají levné oděvy. Naopak jsou však i případy, kdy si se svými zámky a zámečky poradila menší města než my," upozorňuje Jan Tomíček a hned připojuje i příklad. 

„Třeba v Hostinném, které je ve srovnání s Hořicemi poloviční, před dvěma třemi lety kompletně renovovali františkánský klášter. Tak proč by něco podobného nešlo i u nás," zamýšlí se Jan Tomíček.

Unikátní sbírky

Spolu se zámkem by podle něj město získalo ideální a dostatečně velké prostory na svou prezentaci. Nejen co se týče kamene a sochařské tradice, ale i dalších fenoménů, jako je výroba hořických trubiček, motocyklové závody, ale i na muzejní expozice. „Muzeum je pamětí místa, tam, kde chybí, je to v negativním smyslu znát. Myslím, že jsme povinní zachovat hodnoty, které pro nás shromáždily a udržovaly generace před námi, a prezentovat je dál.

Kromě kamene má hořické muzeum záviděníhodné archeologické sbírky, nezastupitelné místo sehrálo město v historii Prusko-rakouské války, kdy přímo na zámku přenocoval jak budoucí císař Vilém, tak Otto von Bismarck," popisuje Jan Tomíček s tím, že současné muzeum prostory pro prezentaci žádné z těchto oblastí nemá. Až do konce první republiky byly sbírky shromažďované od konce devatenáctého století rozmístěny, kde se dalo, hlavně po školách. Samostatný prostor, budovu bývalého okresního úřadu, získalo muzeum až za protektorátu. A je v ní dosud. Prostory pro expozice jsou malé, pro edukativní nebo slavnostní příležitosti neexistuje žádná přednášková místnost, natož sál.

Většina sbírek je uložena v depozitáři. Zásadnímu zlepšení situace by podle Jana Tomíčka nepomohlo ani případné získání dotace na česko-polský projekt Cesta kamene. „Je pravda, že muzeu by i tento projekt určitě prospěl – opravila by se celá budova, instalováním výtahu by byl zajištěn bezbariérový přístup, přibyla by jedna místnost pro expozici a menší konferenční sál v patře. Ale možnosti, přitáhnout do města na naši historii lidi, by plně využity nebyly. Podle projektu by hlavním tématem byl jen kámen a kamenosochařství. Navíc tím vzniká nová otázka, kam s depozitářem," vysvětluje Tomíček.

Se svými úvahami a argumenty seznamuje průběžně i vedení města – nejen osobně, ale i jako prostředník veřejného mínění. První část petičních archů byla starostovi Aleši Svobodovi předána už koncem listopadu. Na devadesát sedm archů své ano muzeu v zámku řeklo 1317 lidí, z toho 964 bylo přímo občanů Hořic, dalších 353 lidí se ozvalo z okolních obcí. Své o zájmu místních vypovídá i účast na prohlídce zámku, kterou se organizátorům petice podařilo domluvit se zástupci Lesů České republiky v polovině loňského října. Prohlédnout zámek si přišlo kolem čtyř stovek Hořičáků.

Převod nebo koupě?

Hlasovat o získání zámku mělo hořické zastupitelstvo původně už 7. prosince loňského roku. Nakonec bylo odloženo na další jednání. „Důvod byl jednoduchý. Vedení města chtělo ještě znovu prověřit možnost, zda by město zámek nemohlo získat bezúplatným převodem," přiblížil Jan Tomíček a připomněl, že posledních dvě stě padesát let byl zámek státním majetkem a sloužil veřejnému blahu, byla v něm třeba pobočka pražské invalidovny nebo archiv. Místostarosta Hořic a zároveň autor předběžného projektu na využití zámku, Martin Pour, potvrdil, že město oslovilo jak vedení Lesů České republiky, tak ministerstvo financí a ministerstvo zemědělství.

„Z vedení Lesů jsme už stanovisko dostali a bohužel je zamítavé, na vyjádření některého z ministrů zatím čekáme, ovšem do únorového jednání zastupitelstva by už mělo být k dispozici. Úplně nadějně to ale nevypadá," informoval místostarosta Pour s tím, že podle jeho tušení se v Hořicích poslední únorový den bude hlasovat spíš o možném zakoupení než o bezúplatném převzetí zámku. Cena deseti milionů, kterou Lesy České republiky za zámek požadují, je také jedním z důvodů, proč někteří zastupitelé nejsou celé věci nakloněni. Dalším problémem jsou následné investice do objektu v případě jejího získání. „Předběžný projekt využití počítá s celkovou investicí kolem padesáti milionů korun. Je ale třeba vysvětlit, že se nejedná o jednorázovou záležitost. Celý projekt je rozložen na etapy. V té první se plánuje vložení zhruba jednoho až dvou milionů korun na zajištění stavu zámku. Druhá etapa počítá s investicí kolem deseti milionů korun realizovanou v menších částkách, třeba po dvou milionech, v průběhu následujících pěti let. Cílem je úprava a přizpůsobení hlavní budovy zámku pro potřeby muzea a jeho přesun na nové místo. Třetí etapu je možné naplánovat na pozdější období, třeba za deset let. Pojmout by měla opravy hospodářských budov a vzácné gotické tvrze uprostřed zámeckého areálu. Věřím, že navrhovaný rozpočet čtyřiceti milionů korun, bude při střízlivém pojetí prací reálný a postačující," popsal Martin Pour.

Konečné rozhodnutí o osudu hořického zámku bude na zastupitelích, hlasovat o něm budou v pondělí 29. února. Veřejnost pak může svůj názor vyjádřit případným připojením svého podpisu k petici. Petiční archy jsou až do 20. února k dispozici v knihkupectví u Hamáčků, v trafice v horním rohu náměstí, v obchodu s výpočetní technikou v Žižkově ulici a v antikvariátu Abnormalizace.