Akce je financována z velké části z vlastního rozpočtu města s podporou dotačního titulu Ministerstva kultury České republiky. Celkové náklady se budou pohybovat okolo 600 tis. korun.

Západní část budovy, kde dříve bývalo stanoviště plavčíka i „hromadné převlékárny", prochází kompletní obnovou a ve finále bude odpovídat vzhledu stavby z 20. let 20. století.