Srdce městské rady tím neobměkčili, znění návrhu vyhlášky se nemění. Radnice věří, že v názoru na limitaci heren je ve shodě s většinou obyvatel. Podle lidí oslovených Deníkem to je zřejmě pravda. „Stačí si zkusit pár měsíců bydlet poblíž herny. Není to příjemné, v okolí se začnou objevovat individua, které pro jistotu člověk obchází obloukem," uvedl místní Jiří Skřivánek. „Herny by v malých městech neměly být, dávají mladým lidem špatný příklad. Svádí je," řekl Michal Černý.

Nová obecně závazná vyhláška přesně stanoví otevírací dobu podniků. Hosté je navštíví pouze mezi desátou hodinou dopoledne a půlnocí. Po většinu doby nočního klidu i po část dopoledne budou zařízení zavřená.

Plánem je také omezit reklamu a propagaci hazardního hraní. Jičínská radnice má vyjádření ministerstva vnitra, které se proti záměru nepostavilo, pouze doporučilo upřesnit některé formulace v dokumentu.

Dopis městské radě napsali zástupci několika celostátních sdružení herního průmyslu. Psaní pojali tak, že chtějí sami „zvýšit společenskou odpovědnost" jejich podnikání, „vyřešit bezpečnostní požadavky" a postarat se o „prevenci vůči problémovým klientům". Mezi řádky však lze vyčíst jinou snahu – zpochybnit chystanou vyhlášku a pokusit se ji shodit.

Jičínskému deníku se psaní dostalo do rukou. Zarážející jsou především dva poslední navrhované body.
Ke konci dokumentu pisatelé nadhazují omezení otevírací doby pouze mezi třetí a desátou hodinu ranní. „Tímto opatřením umožníme provést veřejnou kontrolu účinnosti našeho autoregulačního opatření, kterým chceme v praxi prokázat, že je mnohem účinnější než zvažovaná časově regulační obecně závazná vyhláška," stojí v dopisu.

Rada ale neoblomně stojí za vlastním vymezením otevírací doby heren. Chce zavřít podniky již o půlnoci.

Léčka, anebo vstřícný krok?
Zástupci provozovatelů heren také doporučují snížení počtu míst v Jičíně, kde takové podniky mohou být. Představitelé města v minulosti definovali čtrnáct konkrétních domů. V dopise stojí, že by počet mohl být snížen na dvanáct, vyškrtnout by prý šly adresy Dělnická 247 a Poděbradova 322.

Postupné snižování „hracích adres" je v dlouhodobém plánu Jičína, a proto se tento podnět jeví zajímavě. Podle místostarosty Petra Hamáčka ale jde o nalíčenou past.

Princip čtrnácti konkrétních domů se totiž zrodil v určitých zákonných podmínkách. Od té doby se však změnily. Zatímco dříve šlo definovat konkrétní dům, kde hazard je možný, dnešní zákony to již neumožňují. Pokud by město sáhlo do oné čtrnáctky a změnilo by tím závaznou normu, mohl by kdokoliv vznést podnět k ministerstvu vnitra, které by definici patrně označilo za diskriminační. Město by bylo vyzváno k přepracování nařízení a v krajním případě by vyhláška limitující hazard mohla padnout.

„Snižováním počtu míst bychom se mohli dostat do jednoho zásadního problému. Nemohli bychom přesně definovat číslo popisné, kde herna může být. Museli bychom být obecnější, ve smyslu ulice," uvedl místostarosta Petr Hamáček.

Co dále obsahuje podnět provozovatelů heren? Navrhují odstranit všechny reklamní náležitosti upomínající na hazard, včetně například typických neonů s hodnotou jackpotu. V tomto ohledu souzní s chystanou vyhláškou.

Dále, po půlnoci by do heren byl vstup pouze na zvonek a obsluha by musela každého příchozího zkontrolovat. Do zařízení by také nevstoupili zákazníci v podroušeném stavu, pouze vyznavači sázkových her.

Podnikatelé se také zavázali instalovat do všech místností heren kamerový systém, který by hlídal, zda v prostorách nedochází k trestné činnosti.
Městská rada se na počátku roku zabývala i otázkou úplného zákazu hazardních her na území Jičína. Takové opatření funguje v Nové Pace, ačkoliv jeho vymáhání se ukázalo jako složité. Jičín tuto stezku prozatím nenásleduje, část městské rady je totiž toho názoru, že úplný zákaz by vedl ke vzniku nelegálních heren a paradoxně k rozpuku kriminality. Takový postoj lze slyšet od starosty Jana Malého nebo radní Jaroslavy Komárkové. Úplný zákaz by naopak přivítali místostarosta Petr Hamáček a radní Luděk Havel. Chystanou vyhlášku nicméně označují za koaliční kompromis a omezení otevírací doby a reklam prý vítají.

Podniky zažívají restrikce i ve velkých městech, průkopníkem bylo v minulosti například Brno. Iniciativa za omezování loterií a kasin se zvedá v současnosti také v Praze.