I když to tak ráno nevypadalo, ukázalo se i sluníčko. Na Matějkově cvičišti se postupně vystřídalo odhadem 250 až 300 dětí základních i mateřských škol, které se tam mohly dostatečně sportovně vyřádit.

Soutěže a hrátky
Sestry a bratři jičínského Sokola jim tam přichystali různé soutěže a sportovní hrátky, mimo jiné přetahování lanem, možnost hraní florbalu, petang, házení míčkem do plechovek, šipky, běh na krátkou trať, přeskoky na švihadle apod. Chlapci si mohli začutat s míčem. Děti měly velkou radost z účastnických diplomů a drobných sladkostí, které za svoji námahu a sportovní výkony obdržely.

Na Matějkově cvičišti jsme strávili s dětmi pěkné chvíle a hřeje nás pomyšlení, že jsme mohli pro ně něco udělat. Věříme, že se jim u nás líbilo a že se napřesrok zase na „Pohádce" uvidíme a s některými se setkáme při cvičebních hodinách v naší tělocvičně. Se sokolským Nazdar  Výbor TJ Sokol Jičín