„Obec je podporovala nejen materiálně, ale sjednávala různé výhody. Například každý hasič, který se zúčastnil cvičení, mohl vypít dvě piva v hospodě zdarma."

První motorovou stříkačku získali v Bradlecké Lhotě až v roce 1934. Představili ji na okrskovém cvičení, na které se tehdy sjely přes dvě stovky hasičů z 22 sborů, kromě toho dorazilo na pět stovek diváků a všichni sledovali se zájmem sekerková cvičení mužů i žáků, prostná žen i žákyň a cvičení samaritánů. Jak připomíná kronika: „Diváci utráceli peníze na střelnici, kole štěstí, ve stáncích se zmrzlinou, kávou nebo párky."

V roce 1958 se hasiči dočkali nové zbrojnice, za několik let Tatry 805, ve vsi nehořelo dlouhých 33 let – od roku 1938 do 1971 (záznamy kroniky).

V roce 2010 bylo zorganizováno v Bradlecké Lhotě shromáždění delegátů SDH okresu Semily. V té době měl sbor úspěšné soutěžní družstvo mužů a žen. O rok později přibyla do sboru moderní stříkačka Tohatsu.

Nyní se družstva zúčastňují Okresního poháru. Hasiči se zúčastňují prověřovacích cvičení ve spolupráci s HZS, mají k dispozici vozidlo Peugeot Boxer. V dubnu 2014 zasáhla obec velká voda, největší za posledních sedmdesát let, na likvidaci se s maximálním úsilím podíleli hasiči dlouhé měsíce. Soutěžní týmy měly nejlepší sezonu v historii, v seriálu okresního poháru obsadily sedmé místo.

Od roku 1991 dosud je starostou Bohuslav Tomeš. Při slavnostní schůzi ke 120 letům trvání sbor přivítal mj. starostu OSH v Semilech Arnošta a náměstka ředitele HZS úseku prevence Jaroslava Víznera.

Čestný starosta OSH v Semilech Miloslav Miksánek poděkoval za práci všem zdejším hasičům. „Vždycky jste byli skromní a pracovití, dokázali jste za dobu své existence, a zvláště v posledních letech , že i malá obec může být skvělým partnerem obecního úřadu a spolehlivými pomocníky občanům. V českých dějinách se národu skvěle dařilo za Přemyslovců, v dějinách Bradlecké Lhoty je to dynastie Tomešovců," dodal s úsměvem.

Ocenění členů
Po připomenutí historie sboru byli oceněni členové, kteří se aktivně podílejí na práci, mezi nimi starosta obce Bronislav Tomeš.
Starosta sboru Bohuslav Tomeš v závěru mj. připomněl, že si velice váží skutečnosti, že konečně hasiči mají vlastní prapor. „Přispělo na něj finančně devatenáct rodin z obce a další sponzoři. Věříme, že bude ozdobou zajímavých událostí a oslav, a to nejen u nás," řekl.

Po slavnostní schůzi byl prapor požehnán farářem. K důstojnosti oslav přispělo položení květin k hrobům zakladatelů sboru a zasloužilých členů. S velkým zájmem se setkala výstava historické techniky od okolních sborů i dokumentů bradleckých hasičů a stabilních motorů bratra Jana Fišera.

Divákům se líbila ukázka vyprošťování zraněných při dopravní nehodě a ukázka požárních útoků.   Věra Nutilová