Budovu tak čeká výměna oken a dveří a zateplení střechy a fasády. Hasiči se rovněž mohou těšit na nová vrata, o která usilují už delší dobu, a to z důvodu velkých tepelných ztrát, ke kterým často dochází. Rozpočet na celou akci se pohybuje okolo čtyř miliónů. Město i zde bylo úspěšné s žádostí o dotaci, která by měla pokrýt zhruba čtyřicet procent z uznatelných nákladů.

„Přesnou výši dotace zatím neznáme. Po ukončení výběrového řízení budeme částku teprve upřesňovat," vysvětlil starosta Pavel Šubr. Už v loňském roce prošly modernizací vnitřní prostory. Městská knihovna se mimo jiného dočkala rozšíření prostor a například malí čtenáři tak své vlastní knihovničky. Pro hasiče asi nejdůležitější a nejvýznamnější změnou bylo vybudování nového sociálního zázemí. Celkové náklady se pohybovaly okolo 2,8 miliónů korun, z toho část pokryla dotace ve výši 1,2 miliónů.