Projektant nabídl cenu 318 tisíc bez DPH. Do veřejné zakázky se přihlásili tři uchazeči, přičemž vítězná cena byla nejnižší. Zpracovatel dodá dokumentaci pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení a pro provedení stavby, včetně soupisů prací a potřebných stanovisek a vyjádření dotčených orgánů státní správy a správců sítí. Smlouva také ukládá autorský dozor projektanta. Na zpracování dokumentace má Jandera 180 dnů.