Nejstaršího a nejmladšího přitom dělí 78 let. Miloslav Janda se narodil v roce 1930 a ke sboru se přidal už 11. června 1948, Eliška Gollová přišla na svět před necelými šesti lety.

Činnost je více než pestrá. „Spolupracujeme s obecním úřadem, knihovnou a Klubem seniorů," vypočítává starostka Zdena Richterová. A během roku to v Ostružně zásluhou hasičů žije. Tradiční akcí je, stejně v řadě jiných obcí, hasičský bál. „Pořádáme také zabijačkovou veselici s masopustním průvodem, velikonoční výstavu, čarodějnický rej, lampiónový průvod či dětský den," pokračuje starostka.

Tím však výčet nekončí. Na seznamu je i cuketománie, posvícenské posezení s ochutnávkou koláčků, drakiáda, dále organizují zájezdy, kurzy ručních prací nebo například humanitární sbírky, při nichž sbírají šatstvo a materiální pomoc pro oblasti postižené povodněmi.

Jedním z členů je pomyslně i čáp bílý, který hnízdí na dvorku manželů Jandových od roku 1957. Nejstarší příslušník sboru spolu s rodinou pravidelně zapisuje přílet rodinky a eviduje potomstvo. Zbytek sboru pomáhá při kontrole a opravách hnízda. A Zdena Richterová přidává další perličku: „Jeden z našich členů, Tomáš Enge, sloužil u Hradní stráže. Měl tu čest přenášet v proutěných koších české korunovační klenoty do Starého královského paláce."
Výjezdovou jednotku místní nemají. Disponují však starou funkční technikou. „Vlastníme ruční stříkačku, vozík na hadice, motorovou stříkačku značky Stratílek a také moderní stroj," informuje starostka sboru.

S ním absolvují každoročně okrskovou soutěž, na níž muži obsazují šesté místo a děti, které trénují Emil Rychetník a Miloslav Enge, stojí na stupních vítězů.  Šárka Jebavá