Po dopolední mši v kostele sv. Bartoloměje následovalo zahajovací setkání u hasičské zbrojnice, kde byla na památku někdejšího župního velitele hasičů Antonína Kráčmara, rodáka z nedalekého Horního Javoří, slavnostně odhalena deska s jeho citátem Věřím pevně ve vítězství ducha nad mečem.

Právě tuto větu totiž vytesal v roce 1939 do skály v lese u tzv. Krkonošské vyhlídky jako výraz svého odporu k okupaci. Za své vlastenecké postoje byl také na sklonku války zatčen a internován v koncentračním táboře Terezín, kde v květnu 1945 zřejmě také zemřel.

„Tato pamětní deska by měla dalším generacím a hasičům připomínat nejen nelehký úděl Antonína Kráčmara za okupace, ale ukázat i jeho vlastenectví, což je slovo, které už mnohým skoro nic neříká," zmínila před odhalením desky starostka okresního sdružení hasičů v Jičíně Eva Steinerová. Samotný slavnostní akt provedl Kráčmarův vnuk Vlastimil Dlab.

PŘEHLÍDKA TECHNIKY

Další program pokračoval na náměstí, které už během dopoledne zaplnila stará i moderní hasičská technika různých sborů, nejen z okresu Jičín. K vidění byly vzácné hasičské prapory, historické stříkačky ze začátku 20. století, ukázky prvních motorových stříkaček, staré loukoťové žebříky, ale i nejmodernější hasičské cisterny včetně repasované Tatry 815 se šesti kubíky vody, kterou od loňského roku disponují právě peckovští hasiči.
„Dnešní trend je dostat lidi a vodu na místo určení. Jsme tedy rádi, že máme plnohodnotné vybavení, které odpovídá současným parametrům, a v některých úkolech se můžeme částečně rovnat i s profesionální jednotkou," uvedl za organizátory slavnosti Michal Pavel, který je nejen členem výjezdové jednotky místních hasičů, ale zároveň i hasič profesionální.

VŠESTRANNÍ PECKOVŠTÍ ZÁCHRANÁŘI

„Peckovský hasič je tedy nyní schopen zdolávat požáry, čelit následkům živelních pohrom, jako jsou zaplavené sklepy nebo popadané stromy, umí si poradit i s řadou technických problémů, částečně i s odstraňováním následků dopravních nehod, včetně úklidu oleje a dalších nebezpečných látek," dodal Michal Pavel a následně představil i druhé zásahové vozidlo místního sboru, Volkswagen Transporter, které bylo přestavěno ze sanitky Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

PESTRÝ PROGRAM

Desítky účastníků nejen z řad hasičské veřejnosti měly po celé odpoledne o zábavu postaráno. Zhlédnout tu všichni mohli například ukázku práce historických stříkaček, kdy zaslouženou pozornost vzbudila parní stříkačka z roku 1907 hasičského sboru Roztoky u Jilemnice, a více než 100 let stará ruční stříkačka SDH Lhota u Pecky, kterou dovedně rozpohybovali malí Soptíci, tedy děti lhotského hasičského družstva.

Simulaci vyproštění osoby z havarovaného vozidla předvedla jednotka novopackých profesionálních hasičů, svou práci přiblížila Policie České republiky i Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje – ta svou práci neomezila jen na ukázky, ale zasahovala i při několika skutečných kolapsech, které způsobilo sobotní, nezvykle horké počasí.

Při příležitosti oslav 135. výročí vzniku předala starostka okresního sdružení Eva Steinerová peckovským hasičům pamětní stuhu, čtrnáct zasloužilých členů sboru převzalo pamětní listy a nově vydané brožury věnované historii dobrovolných hasičů v Pecce a osobnosti Antonína Kráčmara. 

Profesionální video Naší televize naleznete ZDE:

Z historie sboru
Hasičský sbor v Pecce byl založen 5. srpna 1881, prvním velitelem byl sládek místního pivovaru Ferdinand Benda, téhož roku byla pořízena dvoukolová stříkačka od firmy Kraust z Vídně. Významným rokem byl rok 1896, kdy byl posvěcen hasičský prapor. V roce 1906 byla pořízena čtyřkolová stříkačka značky Smékal z Prahy Smíchova. V roce 1929 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Holeček a v roce 1947 byl zakoupen první dopravní motorový vůz značky Praga. Začátkem 50. let byla vybudována hasičská zbrojnice. V 80. letech získal sbor na svou dobu moderní techniku, stříkačku Škoda 706 a dopravní vozidlo Avia, kterými sbor disponoval vlastně až do minulého roku. Od roku 2006 mají peckovští hasiči nové zázemí v podobě zrekonstruované zbrojnice a od roku 2015 odpovídající techniku – cisternu Tatra 815 a dopravní vozidlo Volkswagen Transporter.