Zúčastnilo se jí minulou sobotu sedm družstev mužů, tři družstva žen a dále družstvo mužů z Kopidlna, kteří soutěžili za svůj okrsek.

Dvě disciplíny

Všechna družstva soutěžila v disciplínách štafeta 4 x 100 metrů a požární útok. Mezi muži se nejlépe umístil domácí tým a mezi ženami družstvo ze Slatin.

Diváci mohli shlédnout ukázky mladých hasičů, historickou výstroj a výzbroj a ukázku techniky SDH Jičín. Tato soutěž se konala za podpory
Královéhradeckého kraje, za což místní sbor velmi děkuje.

Celá akce byla velmi zdařilá nejen díky příznivému počasí, ale zároveň i hojnou účastí příznivců hasičského sportu.  Žaneta Bretšnajdrová