Historie v číslech
1903 – 16. srpna založení sboru SDH Mlázovice
1904 – konal se první hasičský bál
1909 – zakoupena výkonnější ruční stříkačka
1931 – zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek V.Mýto
1953 – zakoupeno terénní vozidlo RV Praga
1959 – 1964 – postavena nová hasičská zbrojnice
1965 – zakoupena motorová stříkačka ASC16 na podvozku PRAGA RN
1980 – získán požární vůz CAS 25RTHA ŠKODA „Trambus"
2004 – 2006 – generální modernizace CAS 25RTHA

Sbor dobrovolných hasičů Mlázovice byl založen roku 1903. V současné době má 46 dobrovolníků, třináct z nich je členy zásahové jednotky JPO III. V sobotu 25. května slaví 110 let od založení sboru.

Starostou sboru je Josef Číp, velitelem František Číp, jednatelem Martin Vágenknecht, pokladníkem Emil Kutko a kronikářem Martin Wágenknecht.

Výjezdovou jednotu tvoří Josef Číp, František Číp, Tomáš Čeřovský, Ladislav John, Jakub Zahradník, Martin Ramšák, Martin Vágenknecht, Michal Vrabec, František Dvořák, Karel Vojtěch, Libor Šimůnek, Zdeněk Břízek, Josef Sekera, Michal Vrabec, Petr Plánčik a Tomáš Lukáč.

Historie

Dne 16. srpna 1903 svolává Ladislav Riegl schůzi občanů na radnici a dochází k založení sboru dobrovolných hasičů. Prvním starostou byl zvolen Ladislav Riegl, velitelem Josef Hakl, jednatelem MUDr. Josef Urban a pokladníkem Josef Karel. Pro členstvo, jehož počet stále narůstal, bylo ihned zakoupeno 30 stejnokrojů. V následujícím roce, tedy 1904, se konal první hasičský bál.

V roce 1906, při nových volbách, se do vedení dostali Jaroslav Hrádek a Josef Klepl. V roce 1909 byla zakoupena výkonnější ruční stříkačka. První světová válka povolala na bojiště i mnoho členů. V bojích padli Václav Mašek, Václav Chudoba a v důsledku války zemřeli František Číp a Josef Čížek.

V roce 1931 byla zakoupena motorová stříkačka od firmy Stratílek z Vysokého Mýta. Sbor se zúčastňoval mnoha námětových a poplašných cvičení, pořádal plesy a výlety, vyjížděl k požárům a vypomáhal při obecních pracích. Zároveň diplomaticky zastupoval Mlázovice na různých společenských akcích, oslavách, sjezdech, výročích a pohřbech.

V době okupace velel sboru František Vosáhlo, Jaroslav Sládek a František Jelínek. Hasiči však od svého vzniku neměli svůj dům. Proto stříkačku a nářadí skladovali v obecních prostorách „Za porážkou" a schůzovali v místních hostincích. Od roku 1945 až do poloviny 60. let řídil sbor Josef Štěrba, Josef Sudek, Bohumil Dobiáš, Josef Khun, Oldřich Pekař a Josef Letošník.

Roku 1952 byl v rámci politických změn přeměněn název na Československý svaz požární ochrany (ČSPO). Následujícího roku bylo zakoupeno terénní vozidlo RV Praga a zmodernizována hasičská stříkačka. Již od roku 1948 měli hasiči k dispozici domek č.p. 35 v Gebauerově ulici, sloužící ke schůzím.

Konečně zbrojnice!

V polovině 50. let bylo založeno družstvo žáků a dorostu, do organizace vstupují i ženy. V letech 1959 -1964 byla v akci „Z" svépomocí občanů postavena místní požární zbrojnice. V roce 1962 byla Mlázovickým přidělena motorová stříkačka ASC16 na podvozku PRAGA RN.

V roce 1980 získali hasiči pro organizaci požární vůz CAS 25RTHA ŠKODA „Trambus", v pozdějších letech pak ještě Avii Organizace žije čilým společenským životem, pořádá plesy, výlety, účastní se soutěží. Konají se brigády všeho druhu. V polovině 80. let však skončil výcvik mládeže a rozpadl se i tým žen.

Po změně politických poměrů končí rokem 1990 činnost SČPO a vzniká Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Zpět se vrací název Sbor dobrovolných hasičů (SDH). Je zakoupena současná stříkačka DS16. Po obecném nezájmu o spolkové činnosti v devadesátých letech, zaznamenává sbor příliv nových členů po roce 2000. Výrazné omlazení způsobuje zvýšení účasti na poli požárního sportu. Mlázovičtí hasiči se účastní mnoha soutěží v celém regionu. Zároveň obměňují výjezdovou jednotku.
V té době narůstá počet zásahů. Nejnáročnějším byl rok 1994, kdy mířili k požárům více než desetkrát. Kromě drobných zásahů v okolí Mlázovičtí pomáhali v posledních letech u jednoho z největších požárů v kraji – textilky v Nové Pace (2007), odstraňovali následky orkánu Kyril (2007), likvidovali lesní požár na Chlumu (2008), požár stavebnin v Lázních Bělohradě (2009) nebo sila v Lánech (2011). Velkou měrou pomohli obci Višňová při odstraňování následků povodní v letech 2010 a 2011.

Pravděpodobně nejrozsáhlejší aktivitou v historii sboru byla pomoc při likvidaci následků ničivých povodní v Litoměřicích. Díky tomu je s tímto statutárním městem navázána dlouhodobější spolupráce.

Po 110 letech své činnosti je mlázovický sbor v roce 2013 ve výborné kondici, má mnoho aktivních členů i moderní vybavení. Pro obec i region je významným pomocníkem při nenadálých událostech.

Na našich hasičích rozhodně nešetříme!

Starosta Mlázovic Tomáš Komárek

V sobotu 25. května si místní spolek dobrovolných hasičů připomíná 110. let od svého založení. O jeho působení i životě v malebném městečku jsme si povídali se starostou Tomášem Komárkem.

Když procházíme uličkami městyse, musíme obdivovat upravenost domků, ulic. Pane starosto, čím byste se chtěli pochlubit, na co jste v Mlázovicích pyšní?

Jsme pyšní na vzhled obce, který se za posledních deset let hodně změnil. Například zeleň prošla rozsáhlou revitalizací, a to na základě získaných evropských dotací. Stromy a keře už jsou vzrostlé, krásně kvetou a dotváří architekturu obce. Atraktivní je sportovní areál v lokalitě Podlesí, kde kromě koupaliště a sportovních kurtů nabízíme i relaxaci v hospůdce a pobyt v příjemném prostředí. Můžeme zmínit i nově otevřenou restauraci na náměstí, která přitahuje návštěvníky vynikajícím jídlem. Máme nového provozovatele, který se o chod provozovny skvěle stará.

Jednou ze zajímavostí městyse jsou tabulky, kterými je opatřena řada domů.

Tabulky, kdo je nezná, každého překvapí a jsou velkým lákadlem pro turisty. Lidem se opravdu líbí. Jsou tu desetiletí, my jsme je jenom obnovovali. Není to jen o tom, kdo v těchto domech historicky bydlel nebo je navštívil. Popisují také, co se zde odehrálo.

Jste ojedinělí i v tom, že vlastníte kostel.

Ano, i to je raritou. Asi před čtyřmi roky jsme požádali o převod a po různých obtížích jsme získali tuto církevní památku do našeho vlastnictví. Nyní se o ni staráme a podařilo se nám získat i některé dotace. Právě v této době řešíme opravu oken. Snažíme se o to, aby kostel byl historickou dominantou obce. S odstupem času hodnotíme převod jako rozumný krok.

V obci funguje mateřská školka, sportovní areál, je tu velký počet provozoven. Ale mají zde mladí lidé šanci na bydlení?

Školka je opravená a bereme jako svoji povinnost se o děti postarat. Je to rozhodně velké plus a přijímáme i drobotinu z okolních obcí. Využívána jsou naše sportoviště, koupaliště, hřiště s umělým i antukovým povrchem a v neposlední řadě i sportovní hala. Fungují i různé sportovní spolky. Ptáte- li se na bydlení, tak v lokalitě u koupaliště jsou stále volné parcely k výstavbě.

Mluvili jsme o spolcích, které u vás fungují?

Jsou to především hasiči, kteří se hodně omladili, pak je to volejbalový klub, myslivecké sdružení Ostříž a divadelní kroužek.

Jsou pro obec dobrovolní hasiči oporou?

Samozřejmě, jednak jde o výjezdovou jednotku, která pomáhá i při zásazích v okolí. Často jsou vítanou technickou pomocí při různém stěhování, při kalamitách, pravidelně čistí koupaliště, prostě zajistí snad všechny zásahy technického rázu. V neposlední řadě jsou i hybnou pákou kulturních akcí. Organizují bál, okrskové soutěže, oslavy v rámci svých výročí, pomáhají při sjezdu rodáků, vycházejí nám zkrátka vstříc.

Co naopak postrádáte, kde jsou vaše bolavá místa?

Alfou a omegou jsou pracovní příležitosti. Nejsme na tom úplně špatně, protože je tu řada zaměstnavatelů a i obec se svými příspěvkovými organizacemi zaměstnává tak zhruba čtyřicítku lidí, což je na městys se šesti sty obyvateli slušné číslo. Pracovní příležitosti nabízí domov pro seniory, školka, samotný úřad a počítat můžeme i veřejně prospěšné práce. Přesto jsou pracovní místa problémem, potřebovali bychom jich ještě víc. Co nemůžeme ovlivnit, tak to je stav silnic. Komunikace Mlázovice – Konecchlumí je v hrozném stavu. Nechci za to obviňovat kraj, ale stát, není to udržitelné, chtělo by to zásadní změnu z pohledu státu.

Výhled do budoucnosti?

Věc, která se dotýká nás jako obce, je velký projekt, a to kanalizace a čistírna odpadních vod. Na to ale zatím není vhodný finanční zdroj. Takže máme všechno připraveno ve fázi stavebního povolení. Tak to jsou asi naše hlavní bolístky.

Co byste přál mlázovickým občanům?

Aby tady byli spokojeni, aby se zapojili a vytvářeli spolustrategii. Aby věděli, proč to děláme a na co.

Jaké plány má radnice v letošním roce?

Pokračuje revitalizace hřbitova, stavební úprava kapličky a restaurování božích muk. Máme v plánu rekonstrukci sociálek ve školce, provádíme modernizaci bytového fondu. Bytů vlastníme dvacet pět, ale neuvažujeme o jejich privatizaci, protože takto máme pod kontrolou, kdo tady bydlí. Zároveň tím máme sociální nástroj, s kterým můžeme disponovat. Podařilo se nám získat dotaci na sběrný dvůr, a to přímo na zakoupení nosiče. Čekáme na dotaci na restaurování oken kostela a chystáme projekt zateplení domova důchodců, na který už máme přislíbenou subvenci ze státního fondu. Projekt přinese kompletní výměnu všech oken, vstupních dveří, zateplení stropů a novou fasádu. Náklady budou kolem čtyř milionů korun. Ještě chci upozornit na provádění komplexních pozemkových úprav katastru a procesu zaměřování domů a zahrad pro novou katastrální mapu. Oba tyto projekty jsou velmi složité a nákladné.

Vraťme se ještě k vašim oslavencům. Jak pečujete o jejich zázemí a vybavení?

V rámci rozumného kompromisu se snažíme hasičům vždy něco pořídit. Dá se říct, že během deseti let jsme obnovili část jejich výbavy. Mají nové obleky, rukavice, boty, přilby, proudnice a čerpadla. Navíc je po repasi výjezdové auto. Své zázemí mají v hasičské zbrojnici, kde je i klubová místnost. Myslím si, že na nich rozhodně nešetříme.

Slovo závěrem.

Chtěl bych pozvat do Mlázovic i hasiče z okolních obcí, kteří znají místní dobrovolníky a spolupracují s nimi, k oslavám sto deseti let výročí sboru. V jejich rámci bude probíhat okrsková soutěž v požárním sportu. Návštěvníci se mohou těšit na výstavu historické techniky, ukázku zásahu parní stříkačky či ukázku techniky integrovaného záchranného systému a další zajímavý program.

Ručně vyšívaný prapor se líbí
V roce 2008 představili mlázovičtí hasiči svůj nový prapor, který sklidil u veřejnosti obrovský úspěch. Lze jen těžko říci, proč tak velký sbor s dlouholetou tradicí, byl více než sto let bez své standarty. V průběhu mnohaleté historie bylo zaznamenáno již několik pokusů o její vytvoření, ale nikdy nebyl žádný z nich doveden do konce. Až na podzim roku 2007 si hasiči řekli, že se opět pokusí prapor získat. Vyhlásili tehdy veřejnou sbírku. Desítky mlázovických občanů a firem přispěly během pár týdnů nemalými prostředky, a tak mohla být zadána specializované firmě jeho výroba. Nejprve bylo vytvořeno několik návrhů, z nichž hasiči vybrali nejlepší. Prapor je na jedné straně tmavě modrý s patronem hasičů – Svatým Floriánem, na druhé straně sytě červený, se znakem městečka, hasičskými žebříky, sekerami a lipovými ratolestmi. Na této straně je také název sboru a rok jeho založení. Kolem dokola je zlatá výšivka s třepením. Prapor je originálním ručním výrobkem vysoké kvality. O tom, že se určitě povedl, svědčil obrovský ohlas veřejnosti, ale i samotných hasičů, při jeho prvním představování, kde se dočkal i svého slavnostního posvěcení mlázovickým farářem. Hasiči jej nyní používají při všech významných událostech na reprezentaci svého sboru. (tk)

Místo veterána moderní vozidlo

To, že má mlázovická cisterna s označením CAS 24 v technickém průkazu rok výroby 1964, by věřil jen málokdo. Modernizovaná Škoda 706 RT přitahuje pozornost všude, kde se objeví a sklízí zaslouženě pochvalné reakce. Vozidlo původně sloužilo v armádě, v roce 1980 však bylo převedeno SDH Mlázovice. Poté následovala generální oprava v Košicích a mnoho let služby v Podkrkonoší. V roce 2004 se cisterna dočkala kompletní modernizace, při které byla vyměněna celá nástavba, včetně nádrže a veškerých armatur. Osazen byl také vysokotlak, do té doby na tomto typu vozidla nevídaný. Vyšší komfort dostala k dispozici rovněž posádka v kabině. Další posun nastal o dva roky později. Vůz byl opatřen motorem a převodovkou LIAZ. Díky příspěvkům obce i kraje, vybavili mlázovičtí hasiči nástavbu dalším potřebným zařízením. Proto mají nyní k dispozici kvalitní zásahové vozidlo, které má ideální terénní dostupnost, disponuje velkou nádrží a odveze až 8 členů jednotky. (tk)