Nedávno se v Holicích uskutečnila krajská soutěž, na kterou dorazili reprezentanti Královéhradecka a Pardubicka. Zástupci jičínského územního odboru profesionálních hasičů konkurenci převálcovali a už se těší na republikovou soutěž, která se koná v září. Do klání šlo celkem šest zástupců jičínského sboru. Složení bylo: Pavel Kubín, Tomáš Višňar, Jan Mejsnar, Petr Jindra, Jakub Čeřovský a Josef Zikmund. První čtyři jmenovaní sestavili tým, který se umístil na absolutním prvním místě.

Pavel Kubín, který je i členem českého národního týmu TFA, navíc suverénně obsadil první příčku mezi jednotlivci. Tomáš Višňar byl v individuální soutěži šestý, Jan Mejsnar devátý, Jakub Čeřovský osmnáctý, Petr Jindra dvaadvacátý a Josef Zikmund čtyřiatřicátý. Dodejme, že Petr Jindra je v jičínské výpravě matadorem a koučem, zatímco Josef Zikmund je nejmladším článkem.

TFA je nejnáročnější hasičský sport. Simuluje to nejtěžší, s čím se při zásazích člen sboru může setkat. Závod sestává ze čtyř různých etap. Na každou má soutěžící pouze pět minut, potom musí přistoupit k další. „Když pětiminutovou disciplínu stihnete za minutu, je to fajn, protože máte pak čtyři na odpočinek," řekl Tomáš Višňar.

Jenomže stihnout jednu etapu za minutu, to chce opravdu vynikající kondici. Stačí se podívat kupříkladu na popis druhé etapy: závodník musí doběhnout k hammer boxu a osmdesátkrát udeřit palicí, střídavě nahoru a dolů. Poté ji odloží a běží k tunelu. Přitom uchopí dvacetikilogramové závaží a pronese ho skrz. Jakmile toto překoná, popadne figurínu a přemístí ji o šedesát metrů. Následuje překonání třímetrové bariéry. Druhá etapa je navíc ještě usnadněná – ty ostatní, včetně závěrečného výstupu na věž, musí soutěžící absolvovat s neaktivním dýchacím přístrojem na zádech. Dodejme, že první etapa se věnuje především rozvíjení hadic a hašení, zatímco motivem třetí je přeprava žebříků a stoupání po nich.

„Je to hodně o hlavě. Třeba po třetí disciplíně si člověk říká, že už nemůže dál. Zvlášť když se podívá na tu věž. Vítězí ten, který umí jít, jak se říká, přes závit," zhodnotil český reprezentant Pavel Kubín, kterého letos čeká mistrovství v Německu.

„Podle mě by tento sport měli dělat všichni hasiči. Je to opravdu shrnutí všeho, co na ně může čekat v terénu. I kdyby jen jednou v životě, u každého přijde den, kdy se láme chleba," řekl Tomáš Višňar.

Jan Mejsnar dodal, že v současnosti je dýchací přístroj neaktivní a slouží čistě jako zátěž. Dříve ale byla simulace ještě věrohodnější, neboť závodníci museli dýchat z lahve. To však mělo velmi neblahý vliv na zdraví dýchacích cest, protože snižováním tlaku v lahvi se vzduch velmi ochlazuje a hasič pak vdechuje částečky ledu.

Hasičský sport, a nejen TFA, má značnou podporu vedení jičínského územního odboru. Je třeba dodat, že závodění je pro zdejší tým nad rámec pracovních povinností. „My ještě k TFA přidáváme klasický požární sport. Jsou to ti samí lidé, jenom se týmy obměňují věkově nebo podle aktuálního zdravotního stavu. Jsme prostě lidé, kteří chtějí sportovat," uzavřel s úsměvem Petr Jindra.