Jičínská rada už schválila záměr výstavby garáže (zbrojnice) pro sbor dobrovolných hasičů a zároveň zařazení financování projektové dokumentace do rozpočtu pro příští rok. Během podzimu pak má být vypsáno výběrové řízení na dodavatele zpracování projektu.

Nová garáž byla původně plánována na návsi v rámci komplexního řešení celého centra Popovic.

„Jelikož ale návrh nebyl v souladu s územním plánem a byl spojen s vyššími finančními náklady z důvodu přeložky inženýrských sítí, přistoupila radnice k méně náročné variantě. Garáž pro techniku dobrovolníků bude umístěna vedle bývalé školy v Popovicích," uvedla k záměru tisková mluvčí radnice Magdaléna Doležalová.

Současně by mělo dojít k úpravě autobusové zastávky a oplocení sochy sv. Floriana.