Hasiči byli pozváni i do místní základní školy, aby děti připravili na situaci možného vzniku havárie.

Cvičení z oblasti ochrany obyvatelstva se zúčastnily děti z mateřské školy a děti z prvního stupně základní školy. Hasiči připravili dvě stanoviště; jedno bylo zaměřené na varování obyvatelstva a vyrozumění odpovědných osob, ale také na evakuaci dětí z objektu školy. Na druhém stanovišti se děti seznámily s prostředky individuální ochrany a se službami nouzového přežití.

Dětem se věnovali příslušníci z odboru ochrany obyvatelstva HZS Královéhradeckého kraje. Děti v doprovodu svých učitelek se dozvěděly, jakým způsobem by se měly v případě skutečné havárie zachovat. Formou výkladu i hry si osvěžily znalosti o tom, co znamená, když zazní sirény, jaká jsou tísňová čísla, co si mají v případě evakuace vzít s sebou a kam se mají shromáždit apod. Děti na závěr jako odměnu za dobré výsledky získaly oblíbené vystřihovánky a omalovánky. Těšíme se tas někdy příště! ⋌HZS