Slavnostní událost začíná ve středu v 16 hodin v Divadelním sále hořické radnice.

Hana Truncová, která se narodila v roce 1924 v Teplicích v živnostenské rodině, se po komunistickém převratu v roce 1948 stala pro tehdejší státní moc nepohodlnou. V listopadu 1951 byla odsouzena Státním soudem v Praze za napomáhání přechodu přes hranice a nedovolené tisknutí letáků na třináct let odnětí svobody podle zákona za velezradu a špionáž. Hana Truncová postupně prošla několika kriminály v Ústí nad Labem, Litoměřicích, Praze – Pankráci, pracovními útvary v Kladně, Jilemnici, Varnsdorfu a věznicí Pardubice. Komunisté ji nakonec podmínečně propustili začátkem roku 1960.

Jana Sieberová je zdravotní sestra, která v Hořicích vybudovala mobilní hospic Duha. Se svým týmem pomáhá nemocným i jejich rodinám překonat nejtěžší životní situace.