Nejen kopidlenské vedení má tudíž před sebou posledních pár měsíců na dořešení restů.

Zhodnoťte, co se z vašeho pohledu za poslední tři roky v Kopidlně povedlo a co naopak ne.
V tomto volebním období, které stále probíhá, se povedly obrovské investice ve městě. Bylo dokončeno Kulturní a vzdělávací centrum, jehož výstavba se z hlediska nákladů přiblížila k 30 milionům, a výstavba čistírny odpadních vod, s finančním nákladem 83 milionů korun. To jsou dvě největší akce, které tu proběhly. Dále jsme vystavěli novou ulici s názvem Luční, díky tomu nabízíme prodej stavebních parcel na výstavbu rodinných domů. V současné době už jsou parcely zasíťované včetně všech povinných průzkumů. Těšíme se na nové majitele těchto volných stavebních parcel.

Jejich prodej se daří?
V současnosti jsou prodané čtyři. Myslím si, že teď na odbyt nepůjdou. To jsme ale mohli očekávat. V okolních obcích se nabízejí parcely v Libáni, Rožďalovicích nebo Jičíněvsi. Hlavní minus našeho města je, že tu nemáme pořádného zaměstnavatele.

A co plánujete pro letošní rok?
V letošním roce nám rozpočet zatíží platba za ulici Luční. Je to šestimilionová splátka, plus poslední platba přibližně stejně vysoká je naplánovaná do příštího roku. Jinak máme zažádáno u Státního fondu dopravní infrastruktury o dotaci na rekonstrukci chodníků v části ulice Husovy. Je to úsek z náměstí Kopidlna směrem na Poděbrady. Přiznejme si, že chodníky jsou u nás v zoufalém stavu. Možná by někteří občané teď mohli rozporovat, že bychom se měli zaměřit na jiné části města, kde jsou chodníky v horším stavu. Je to pravda, ale státní fond přispěje pouze na chodníky při silnicích první třídy. Také zkoušíme na ministerstvu pro místní rozvoj získat dotaci na opravu oplocení u základní školy. Ta teď bude obrovskou prioritou. Rekonstrukční zásah celého objektu školy bude náročný. Čekáme, zda nové programovací období Evropské unie nabídne dotační titul, proto chystáme projekt na rekonstrukci budovy školy druhého stupně. Mělo by se pokračovat dostavbou spojovacího koridoru. Dále probíhají projekční práce na výstavbu kanalizace Drahoraz – Pševes. V případě dotace bychom tyto naše obce napojili na novou čistírnu odpadních vod. Další projektové práce, které už finišují, se týkají vybudování oddílné kanalizace a povrchů ulic Vackova a Hilmarova.

Podívejme se na problematiku městského dluhu. Když splátky sečtete, jak velká je to vlastně položka v rozpočtu na letošní rok?
Letošní závazky jsou 2,6 milionu. Celkově máme na investice a splátky asi 12,6 milionu korun.

Takže úkolů na další volební období je mnoho?
Spíše stojí ve frontě a čekají, až na ně přijde finanční, anebo v lepším případě i dotační řada. Máme tu spoustu ulic, které prostě potřebují opravu. Jde o ulice Švermovu, Tyršovu, Na Vinici, Havlíčkovu, Filcíkovu, U Nádraží, Bezručovu a další. Do toho přičtěme základní školu a všechny projekty, které jsem už zmínila. Město také vlastní řadu budov, které rychle chátrají. Vezměme si třeba současnou radnici, dále byty nad Českou spořitelnou. V Kopidlně je kam investovat.

Budete se na podzim ucházet o přízeň kopidlenských voličů.
Ano, chci se ucházet o přízeň voličů a budu velice ráda, pokud mi v komunálních volbách budou nakloněni. Uznávám, že práce na postu starosty je náročná. Ale práce je mnoho, nápady tu jsou a nové programové období nám snad umožní další investiční akce ve městě.

Teď ke stálému problému Kopidlna. Jak je to s cukrovarem?
Do Kopidlenských listů jsme umístili článek o momentálně naplánovaném cukrovaru v objektu bývalé kotelny. Pan Otakar Moťka, který je majitelem této lokality, plánuje výstavbu cukrovaru dovést do zdárného konce. Chtěl by zaměstnat asi 70 lidí. Uvidíme.

Takže výroba cukru by se nakonec skutečně mohla usadit v Kopidlně?
Ano, mohla by. Ale na jiném místě, než se kdysi předpokládalo, protože středový areál cukrovaru pan Moťka prodal novému majiteli, firmě Goodmills, s tím, že tato soukromá společnost zde chtěla postavit mlýn na mouku. Podle posledních informací je však výstavba mlýnu pozastavena.

Kino bylo loni uzavřeno kvůli zastaralosti. Řeší se tento problém?
Ve vedení města se trochu potýkáme s těmi, kteří jednoznačně navrhují kino zrušit. Já ale říkám, že pokud ho zavřeme, dojde ke znehodnocení kulturního života ve městě. Sice návštěvnost nebyla vysoká, ale vždy když se vysílal nový film, přilákal návštěvníky. Navíc kino navštěvovala i základní škola. Teď se snažíme získat nabídky, čím by mohlo být promítací zařízení nahrazeno bez velkého finančního dopadu na rozpočet, tedy v současné chvíli kino zůstává mimo provoz.