Pro podporu si přicházejí rodiny s dětmi v době, kdy je trápí neshody s partnerem, mezigenerační konflikty dospělých členů rodiny, starosti s dětmi, problémy s hledáním práce, které mají vliv na finanční situaci rodiny, bydlení, celkovou životní úroveň rodiny a především na potřeby dětí. Od začátku roku 2014 využilo naši službu 167 rodin, celkově 315 lidí! Nebojte se k nám objednat, podpora je poskytována diskrétně a bezplatně!

"Do Centra SASanka docházejí rodiny s dětmi, které řeší několik problémů najednou. My však máme tým odborníků, kteří spolupracují a nabízí komplexní nabídku řešení problémové situace rodiny. V týmu pracují sociální pracovnice, právnička, mediátorka, rodinný terapeut a psycholog," sdělila vedoucí Centra SASanka Mgr. Jitka Chalupníková. Poradenství a terapie poskytujeme v příjemných konzultačních místnostech a terénní sociální pracovnice mohou na základě požadavků klientů docházet i do rodin, kde realizují nácviky např. učení se s dítětem, péči o domácnost, pomáhají sestavit rodinný rozpočet, apod. V přirozeném prostředí klienta se tak mohou lépe zorientovat v tom, co rodina potřebuje a co zvládá sama.

Vedle dobrovolně přicházejících lidí poskytují pracovníci podporu a pomoc rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dopadů obtížné životní situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat a kde existují ještě další rizika ohrožení zdravého vývoje jejich dítěte. Zájmy dítěte pak již hájí pracovníci oddělení sociálně právní ochrany dítěte (OSPOD) městských úřadů, které s Centrem SASanka aktivně spolupracují a služby Centra doporučují.

Centrum SASanka také spolupracuje s různými regionálně působícími organizacemi, jako jsou Péče o duševní zdraví, Probační a mediační služba v Jičíně, Romodrom s. r. o., hradecký Salinger atd. Kontakt: Oblastní charita Jičín, Centrum SASanka, Vrchlického 824, tel.731 130 424.   Oblastní charita Jičín