Gymnazisté z obou zemí se svými učiteli navázali na předchozí vzájemné návštěvy, při nichž se stejně početné skupiny žáků zúčastňují společných projektů, organizují pro sebe navzájem poznávací exkurze a výlety, sportují a prožívají na týden všední život partnerské rodiny v cizí zemi, neboť ubytování mají právě v rodinách svých přátel – a to je velmi důležitá zkušenost. Mají tak možnost nejen komunikovat v němčině či angličtině, ale také poznat podobnosti i odlišnosti běžných všedních dnů.

Pro Goslarské byl v Jičíně připraven i tentokrát bohatý program: putovali v rámci svého historického projektu po stopách Albrechta z Valdštejna, navštívili Prahu, kde obdivovali především Pražský hrad a Karlův most, ale i další pamětihodnosti. Celé jedno dopoledne věnovali židovským stopám na Jičínsku – prohlédli si židovský hřbitov, synagogu i nově otevřenou židovskou školu, v níž zhlédli i film. Kromě toho podnikli pěší túru na hrad Valdštejn a i během víkendu s rodinami procestovali nejkrásnější místa Českého ráje.

Podporu česko-německých výměn mládeže koordinuje centrum Tandem se sídlem v Plzni a Regensburgu, které stálo i u počátků přátelských vztahů škol z Jičína a Goslaru. Cílem této organizace je pomoci zprostředkovávat a organizovat výměnné pobyty tříd i jednotlivců a podporovat zintenzivnění česko-německých vztahů v oblasti práce s mládeží. Pracovníci Tandemu připravili pro obě skupiny v Jičíně půldenní program, při němž se prostřednictvím her a dalších aktivit prolomily komunikační bariéry. To se dařilo také při sportu, když se dva týmy z Německa zúčastnily volejbalového turnaje Lepařova gymnázia ve sportovním areálu.

Také pro učitele obou škol to bylo prospěšné setkání, při němž kromě navázání osobních přátelství mohli porovnat své pedagogické zkušenosti a názory.
A pro studenty znamenaly vzájemné návštěvy mnoho poznání kulturního i historického, ale také nepochybně motivaci pro další studium cizích jazyků.
  Hana Zikmundová