Na Novopacku se území rozšíří do okolí potoka Zlatnice, kde probíhala od 16. do 19. století těžba zlata.

Na Mnichovohradišťsku se jedná především o tzv. skalní sruby, paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov. Na Železnobrodsku jde o fylitové lomy s výskytem ichnofosílií a fosílií. V minulosti se v lomech těžila pokrývačská břidlice.

„Nově přidaná území rozšíří nabídku cestovního ruchu a pomůžou tak i místním podnikatelům,“ uvádí k novince za neziskovou společnost Geopark Český ráj její ředitelka Blanka Nedvědická.

Pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty byl Geopark Český ráj v roce 2005 zařazen do Evropské sítě geoparků a o deset let později se jako jediný v ČR stal členem Globální sítě geoparků UNESCO.