Geopark Český ráj, který je od roku 2015 jako jediný v republice členem Globální sítě geoparků UNESCO, rozšiřuje své území. Nově se rozkládá na 833 kilometrech čtverečních.Význačné přírodní lokality geoparku jsou nyní obohaceny o území na Novopacku, Mnichovohradišťsku a Železnobrodsku.

Na Novopacku o oblast v okolí potoka Zlatnice, kde probíhala od 13. do 18. století těžba zlata.

Na Mnichovohradišťsku se jedná především o tak zvané skalní sruby, paleokoryto řeky Jizery a vrch Káčov. Na Železnobrodsku byly do geoparku přiřazeny fylitové lomy s výskytem ichnofosílií a fosílií. V minulosti se v lomech těžila pokrývačská břidlice.

Rychlá večeře, chléb s vajíčkem
JÍDELNÍČEK: Těšte se na luxusní oběd jako z restaurace

„Nově přidaná území rozšíří nabídku cestovního ruchu, zatraktivní ji a navíc pomůžou i místním podnikatelům, “ uvádí k novince za neziskovou společnost Geopark Český ráj její ředitelka Blanka Nedvědická.Právě tato společnost v roce 2019 požádala o rozšíření geoparku.

„Jednak jsou zde geologicky cenné lokality a pak chceme nabídnout turistům další zajímavé cíle mimo centrum geoparku, které je turisticky přetížené, “ říká ředitelka k celému prestižnímu projektu.

Přiznává, že společnost bohužel nemá dostatek prostředků, aby vzácné oblasti více zviditelnila například novými informačními cedulemi. Je závislá na dotacích. „Letos pouze dokončíme turistická zastavení v Prachovských skalách, více možností nemáme. Tím bohužel nemůžeme naší činnost více rozvíjet a letos bude zřejmě problematické společnost vůbec ekonomicky udržet,“ obává se Nedvědická budoucnosti.

Jak do Zlatnice

Ke korytu Zlatnice na Novopacku sestoupíte od vidochovského melafyrového lomu, který je místem nálezů achátů, kolem bývalých šachet po starých haldách na dno údolí potoka.

Jak popisuje doktor Václav Ziegler, od třicátých let dvacátého století zde stojí křížová cesta namalovaná Janem Raimundem z Pecky a kaple Panny Marie, před kaplí stojí krucifix z roku 1912. Nacházíme se nad areálem bývalých zlatých a snad i stříbrných dolů v tak zvané Zlatnici.

Ilustrační fotografie.
Lvice bez Březinové, Slavii však dokázaly přehrát

Ve svahu nad potokem je zbytek původní šachty po těžbě, dnes uzavřený mříží. V korytě potoka se pak dají při velkém štěstí rýžovat i dnes drobné zlatinky.

O geoparku

Geopark Český ráj byl pro své mimořádně cenné přírodní, geologické a krajinné hodnoty zařazen v roce 2005 do Evropské sítě geoparků, na Jičínsku došlo k jeho prvnímu rozšíření v roce 2015, a to na popud Tomáše Řídkošila. Díky jeho iniciativě se v témže roce stal jako jediný v ČR součástí sítě UNESCO.

Jičinská nemocnice
Nemocnice je v nouzi, hledá zdravotníky

Geopark je označení pro území s bohatým výskytem geologických a geomorfologických fenoménů, paleontologických, archeologických i mineralogických lokalit a podává představu o vývoji Země. Ve spolupráci s místními obyvateli a organizacemi (státními, neziskovými i soukromými) jsou zde vykonávány aktivity na podporu rozvoje oblasti a podporu návštěvnosti a vzdělanosti. Nejedná se tedy pouze o čistě geovědní projekty, ty však často hrají dominantní roli. Vedle geologických objektů a jevů jsou důležité i kulturní, archeologické a historické památky a živá příroda.