Populárního dřevěný „ostrůvek“ uprostřed vodní plochy se nacházel v havarijním stavu. Jeho celková oprava, která se musí zvládnout do konce roku, si vyžádala dvou se tisícovou investici. V lednu začíná napouštění koupaliště, které využívá napájení z přírodních pramenů. „Bazén se napouští z pramenů na severním svahu Chlumů, což trvá i několik měsíců,“ popisuje Martin Pour, místostarosta města Hořice.