Největší bolestí obcí bývalo sečení a pravidelné udržování travnatých ploch, které jsou zde poměrně rozsáhlé. Jedná se o hřiště, plochu kolem kostela, okolí obecních stodol a budov, hřbitov a jiné. „Tento úkol velmi zlehčil nový traktůrek, jako obvykle se sečení trav ujali Jaroslav Polák a Jiří Bittner a údržbu pravidelně opakují,“ uvedla Zdeňka Richterová.

Místní občané kolem domů udržují posekaný trávník a krásné záhony s květinami, čehož si obecní zastupitelstvo velice váží.

Zastupitelstvo také projednalo úpravu a údržbu místních komunikací. V těchto dnech probíhá frézování hlavní silnice z Jičína do Sobotky. Přes Ostružno vede objížďka na Hradec Králové a na Poděbrady. „Je to velká zkouška pro naše občany. Nárůst dopravy úměrně zvýšil i hlučnost. I přesto obecní zastupitelstvo přijalo nabídku firmy, která zajišťuje opravu, na odkoupení vyfrézované asfaltové drti.

Materiál se naváží na hromady, rozhrnuje se po poškozených obecních komunikacích a dále se bude válcovat. Za přispění místních občanů, kteří rychle přispěchali na pomoc, se podaří opravit většinu povrchu místních silnic a zlepšit tak místní dopravní síť,“ dodala Zdeňka Richterová.

Samozřejmostí je, že osada Pazderna, která je součástí obce, nebude odstrčena stranou. Z nepříliš vysokého rozpočtu obec na tuto akci vyčlenila šedesát tisíc korun. Chce tak vytvořit dobré zázemí pro občany i pro turisty navštěvující stále více tuto atraktivní aglomeraci.⋌