První, co radnice iniciovala, je řádná inventura dopravního značení na území města. Tou získá přehled o tom, kde a jaké značky jsou umístěny, na jaké komunikaci a kdo je jejím správcem.

Ukázalo se, že u městských komunikací má radnice zatím ne plně využívané možnosti, jak ovlivnit rozmísťování dopravních značek, a ani na vozovkách, které městu nepatří, není bez šance.

Proto samospráva pověřila místostarostu Ladislava Bryknera, aby se snažil o nastolení pořádku v této oblasti. „U rekonstrukcí budu dohlížet na to, zda je opravdu nutné, aby tam navržené značky byly, ale zároveň se budu vyjadřovat i ke konkrétnímu umístění značek. Někdy je zbytečné je stavět do cesty, když můžou být umístěny například na domě nebo sloupu veřejného osvětlení,“ uvedl Ladislav Brykner.

Deník již několikrát potkal místostarostu při fotografování dopravního značení a na některých místech již došlo ke zlepšení.

Upozornit na nevhodné umístění nebo zbytečnou značku mohou i občané. Ostatně snímek u tohoto článku vznikl na popud jednoho ze čtenářů. Takové informace přivítají i na radnici.