Již po více než deset let by se pomyslná střelka tohoto kompasu musela nutně vychýlit na SEVER. Je to zkratka Střediska ekologické výchovy a etiky Rýchory v Horním Maršově, kde i letos na pětidenním ekologickém kurzu zakončili žáci 9.B a následně 9.A svoji práci ve volitelném předmětu ekologie. Oba kurzy byly výrazně finančně podpořeny z rozvojového programu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2008“.

Lektoři střediska pro nás připravili program pod názvem „Týden pro udržitelný život“.

Je to pestrý výběr aktivit, které jsou rozdělené do dopoledních, odpoledních a večerních bloků. Na první pohled zábavná forma simulačních her má vždy hlubší podtext a umožní našim již téměř absolventům prožít situace, které je možná někdy v životě potkají, a zamyslet se tak nad sebou samým. Tak jsme například při hře Fish Banks vyhubili nadměrným lovem mořské ryby, při Neviditelné ruce trhu jsme pocítili nespravedlivé rozdělení bohatství mezi vyspělými a rozvojovými zeměmi nebo jsme si prožili ztroskotání kosmické lodi při vesmírném výletu.

Cílem nebyly katastrofické scénáře, ale hledání možnosti řešení. Všechny hry a soutěže nebyly vůbec o tom, kdo vyhraje. Muselo se najít řešení, aby uspěli všichni. To bylo možné pouze tehdy, když skupina spolupracovala, jednotlivci si vzájemně naslouchali, přizpůsobovali se, domlouvaly se kompromisy. Pak se vždy našlo východisko i ze situace na první pohled neřešitelné.

Věnovali jsme se i poznání Krkonoš, jednak při celodenním výletu na hrádek Aichelburg a Černou horu s tamním rašeliništěm, jednak při časoprostorovém putování dějinami osídlování Krkonoš lidmi.

Dozvěděli jsme se při tom mnoho zajímavého a prakticky vyzkoušeli činnosti, které dříve patřily na horách ke každodennímu životu. Vlastnoručně jsme zpracovali rostlinku lnu až na nit, utkali na stavu kus látky a většina z nás poprvé v životě podojila kozu.

Při závěrečném hodnocení bylo příjemné slyšet ze strany účastníků, že se jim kurz líbil. Nám učitelům bylo moc dobře, když i ze strany lektorů byl vysoce hodnocen přístup a celkové vystupování našich žáků.

To se pak snadno odpovídá na otázku, proč jezdím již tolik let stále na SEVER. Obsah kurzu je skutečně vždy dosti podobný, i když lektoři ho stále zdokonalují. Mění se ale to hlavní, jeho účastníci, a rozloučit se se svými žáky právě takovým hezkým způsobem považuji za dokonalé naplnění svých představ o poslání ekologické výchovy.