Crr, crr, crr… nepříjemné zvonění budíku. Tak právě začalo první září snad všem školákům. Rychle vyskočit z teplíčka pod dekou, zvládnout ranní hygienu, popadnout něco k snědku a po dvouměsíčním volnu zase do školy.

V sedm potkáváme na Novém Městě jedenáctiletou Lenku, jde vyzvednout kamarádku. „Brr, to je zima, vůbec se mi nikam nechce, ach jo,“ začíná svoji první zářijovou školní pouť.

Včerejšek byl rozhodně vel〜kým dnem pro prvňáčky, kteří poprvé zamířili do školních lavic.

V půl osmé se před budovou 2. základní školy v Husově ulici začaly scházet děti, které přišly v doprovodu maminek, tatínků, babiček, dědečků i dalších příslušníků rodiny.

Připravené pro ně byly nové učebny „školičky“, které prošly rekonstrukcí a letos přivítaly dvě třídy prvňáčků. Holčičky byly krásně vystrojené a na zádech nesly nové aktovky. „Moje dcerka nemohla ani dospat, jak se do školy těšila, vstávala už v šest hodin,“ říkala jedna maminka té druhé.
„Adélka chtěla natočit vlasy, ale stejně jí kudrny nevydržely,“ dodává další rodič.


Pasování prvňáčků


Před osmou hodinou se začali nováčci řadit před třídami ve druhém patře, kde čekali, až jim jejich učitelky odemknou učebny. Když se tak stalo, vešli dovnitř a zasedli do lavic. Na stolech měli přichystané pomůcky, například gumu, tužky, pero, učebnici Živá Abeceda a další.

Přivítat je přišli starosta města Martin Puš a ředitel školy Jindřich Tryzna, který jim popřál mnoho úspěchů jak v tomto školním roce, tak i v dalších letech. Na řadu se dostali deváťáci, kteří svým novým kolegům předali karafiát.

Poté se slova ujala třídní učitelka Vladimíra Pušová. Kluky a holčičky mile přivítala a každého z nich předáním šerpy pasovala na prvňáčka!
Pak požádala rodiče, aby počkali na chodbě a nechali žáky samotné ve třídě. Po půl hodině je propustila a zadala jim jejich první úkol. Na tvrdý papír, který měli přichystaný na stole, mají napsat svoje jméno.

Holčičky a kluci odcházeli se smíšenými pocity, ale většině z nich se ve škole líbilo a těší se na další dny plné nových zážitků.
„Já se do školy netěším, přála bych si delší prázdniny. Ani se mi nechce do mé třídy, radši bych byla se svojí ségrou, která jde do první třídy,“ řekla nám třeťačka Jana.  

Po prázdninách se do školy nechce nikomu, a když jo, tak to jsou úplní blázni. Mně se nechtělo ani vylézt z postele,“ prozradil třináctiletý Marek cestou do školy.

Hned několik premiér

V radimské málotřídní škole mají hned několik premiér. Od září čtyři nové prvňačky, novou učitelku, ředitelku a výchovnou pracovnici.
Učitelka Eva Bartoňová nastoupila 1. září také jako nováček. Přišla z Jičína a bude mít na starosti první a druhou třídu.

V Libuni přivítali v málotřídní škole 13 prvňáčků, celkem sem dochází padesát žáků. O školu se obec vzorně stará, navíc zajišťuje i svoz žáčků z okolních obcí. Do budoucna plánuje rekonstrukci školy včetně výstavby bezbariérového výtahu, vestavby, počítá s renovací sociálek, ředitelny i místnosti pro družinu. Letos se podařilo díky půlmilionové dotace ze SIZF vyměnit v budově okna.