Slavnostní odhalení a posvěcení zvonu se uskutečnilo v pátek 17. září, poprvé jeho hlas zazněl z Pecky přesně v 19:21, čas věnovaný stému výročí převzetí hradu obcí. Zvon o váze 76 kilogramů je zavěšen v prostorovém okně hradní zdi a na jeho výrobě má zásluhu zvonař Michal Votruba.

Počin se zrodil v hlavě Mirka Náplavy z nadace srdcaři.cz, k realizaci přispěla sbírka, kmotr zvonu Václav Pištora, obec Pecka a nadšený kastelán hradu Honza Murdych. Slavnostního představení zvonu se v pátek večer zúčastnil samotný Kryštof Harant, který měl tu čest naslouchat prvnímu zvonění, které má být pro všechny hlasem naděje, hlasem smíření.