Jednání řídila Jana Svobodová, která byla i pro další období zvolena předsedkyní Správní rady Sdružení Český ráj. Čestným hostem jednání byla Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana Libereckého kraje pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch. „Právě Liberecký kraj je z pohledu finanční podpory cestovního ruchu největším přispěvatelem do rozpočtu Sdružení Český ráj, neboť jeho přímá podpora pro organizaci by v letošním roce měla dosáhnout až dvou milionů korun,“ přiblížila Jitka Kořínková, ředitelka Sdružení Český ráj. Zanedbatelné ovšem nejsou ani příspěvky z dalších dvou krajů, na nichž se území turistického regionu Český ráj nachází.

Sdružení Český ráj (SČR) je zájmovým sdružením právnických osob. Jeho cílem je přispívat k rozvoji oblasti Český ráj při zachování přírodních a kulturních hodnot. V současné době má sdružení 69 členů a spojuje města a obce regionu a další právní subjekty.

Podpora z Královéhradeckého kraje se pohybuje kolem 700 tisíc Kč a podobná je i výše příspěvku z kraje Středočeského. „Se všemi kraji a jejich pracovníky v cestovním ruchu velmi úzce spolupracujeme a vytváříme společné produkty a aktivity. A moc děkujeme za tuto finanční podporu, díky níž se organizace našeho typu mohou v posledních letech posouvat a rozvíjet,“ upřesnila Kořínková.

Na jednání valné hromady byly také představeny aktivity plánované na rok 2023. Vedle těch marketingových, mezi něž patří např. tvorba webových prezentací či příprava oblíbených turistických novin, byl představen také rozsáhlý projekt „Optimalizace informačního systému v Českém ráji“, v jehož rámci sdružení ve spolupráci s mikroregiony řeší obnovu informačního systému v regionu v jednotném grafickém stylu.

„V uplynulých dvou letech jsme na území celého Českého ráje nejdříve zmapovali kolem 1 350 informačních tabulí. Následně byl ve spolupráci s jejich majiteli vyhodnocen jejich stav a stanoven další postup v jejich optimalizaci. Na území mikroregionů Český ráj, Pojizeří a Jizera pak již bude do začátku letošní turistické sezony osazeno asi 120 nových tabulí,“ vysvětluje Jiří Lukeš koordinátor tohoto projektu, jehož cílem je co nejvíce jednotná vizuální identita informačního systému v regionu.