Podle hejtmana Martina Červíčka byla stavba komplikovaná právě kvůli majetkoprávním záležitostem. Stavbu navíc zdržel archeologický průzkum, příprava objízdných tras a nutnost přeložení inženýrských sítí. "Po spuštění provozu proběhne ještě hluková studie, která ověří dodržování norem v blízkosti obce Robousy. Doufám, že toto dílo příznivě ovlivní životní prostředí v Jičíně a zároveň urychlí tranzitní dopravu,“ řekl Jiří Albrecht, ředitel oblastního závodu Sever společnosti M – SILNICE a. s., která stavbu prováděla.

Trasa přeložky začíná severně od sjezdu „Jičín-východ“ ze silnice I/16 na nové okružní křižovatce. Přeložka dále z východní strany obchází město Jičín a obec Valdice. Severně od nich se levostranným obloukem vrací k současné II/286, do které se napojuje další okružní křižovatkou. Celá trasa má délku 3,5 kilometru. Součástí stavby jsou také dva podchody, nadjezd, protihlukové stěny a nové veřejné osvětlení okružních křižovatek.

Nejdůležitějším přínosem stavby bude podle radních ulehčení dopravě v centru Jičína a v obcích Radim, Soběraz a Studeňany. Dosud je totiž trápila frekventovaná nákladní doprava, která brzdila provoz a narušovala místní komunikace. Přeložka také umožní realizaci dalších silničních staveb a rekonstrukcí, které vyžadují odklonění dopravy. "Od začátku jsme si byli vědomi důležitosti obchvatu pro obyvatele Jičínska a jeho budoucího významu po napojení Jičína na dálnici D 35,“ říká hejtman Martin Červíček.

Severní obchvat Jičína je před otevřením
Konečně. Severní obchvat Jičína kolem Valdic se otevře v úterý před polednem

Trasa nového obchvatuTrasa nového obchvatuZdroj: Královéhradecký kraj„Nová část jičínského obchvatu omezí složitý průjezd těžké nákladní dopravy členitým centrem města. Přeložená silnice umožní jednoduchý, rychlý a bezpečný průjezd ve směru na Lomnici nad Popelkou mimo zastavěnou oblast,“ vysvětlil dále radní Václav Řehoř odpovědný za oblast dopravy a silničního hospodářství.