Gestorem tohoto projektu je Ministerstvo dopravy, které přizvalo k realizaci další partnery. Těmi jsou Policie ČR, Hasičský záchranný sbor ČR, Zdravotnická záchranná služba, Český červený kříž a v neposlední řadě i dopravní psychologové. Cílem samotného projektu je především výchova mladých začínajících řidičů s upozorněním na jejich nejčastější osudové chyby, které mnohdy končí s tragickými následky.

Na jednotlivých stanovištích tak na ně čekali kvalifikovaní lektoři a zajímavá témata. S potěšením můžeme konstatovat, že se studenti aktivně zapojili do řešení různorodých dopravních situací. S těmito se mohou v silničním provozu setkat prakticky kdykoliv. “Skvěle zajímavě naučně pozitivně dobrý.” – takto shrnuli studenti své prožitky z projektového dne.

Dle ohlasů lze tudíž usoudit, že se projektový den vydařil a všichni účastníci si odnesli mnoho informací a dovedností, které se jim zcela jistě budou v začínajícím se motoristickém životě hodit.